top of page

Amylostereum :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Amylostereum areolatum, Amylostereum chailletii (hårdskinn), Amylostereum laevigatum (enskinn)

Amylostereum chailletii - Hårdskinn

Ekologi : Granskog. Sällan gråalskog och annan skog. Stubbar, liggande stammar och grenar samt döda rötter av gran, sällan gråal, ädelgran Abies spp. och lärk. Ofta nyligen fallna träd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page