top of page

Anamorf är ett asexuellt reproduktionssteg (morf) i livscykeln hos svampar

Imperfekta svampar kallas även deuteromyceter, Fungi imperfecti, Deuteromycota eller Deuteromycotina och är en sorts svampar där förökning ofta sker könlöst via konidiesporer.

Anthina flammea- Eldtofs

EJ BEDÖMD (NE) : Ingen info.

 Ascocoryne albida

EJ BEDÖMD (NE) : Ingen info.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål

EKOLOGI : Björk- och bokskog samt blandskog. Ved av björk, bok, al  och sälg. Ofta på sågytan av stubbar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Bispora antennata 

EJ BEDÖMD (NE) : Ingen info.

Calcarisporium arbuscula.

EKOLOGI : En anamorf svamp som går på Hypoxylon fragiforme - bokdyna, dess telemorfa stadium är förnuvarande okänt

EJ BEDÖMD (NE) : Ingen info.

Chromelosporium ochraceum

EKOLOGI : En annamorf svamp möjligen det annamorfa stadiet till någon Peziza. På förna med jordkontakt även på nedbruten ved.

EKOLOGISK GRUPP : ?

Claussenomyces prasinulus - grön geléskål, konidistadiet
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. På död ved.
 

Dendrostilbella smaragdina

EJ BEDÖMD (NE) : Ingen info. Mitt fyn dpå avsågade grangrenar på sågytan i både ung och gammal granplantage. Grenändarna får gärna ligga nedstuckna i mossan, alltså fuktigt och mörkt.  

Detta var det tredje fyndet i Sverige, nu har fler fyndgjorts efter att vi uppmärksammmat arten.

Fungus inperfektum - Genus aetatis :

Ingen info.

Kretzschmaria deusta - Stubbdyna- Anamorf, är de de vita fruktkropparna.

EKOLOGI : Löv- och blandskog, helst bok- och askskog. Stubbar, döda rötter och döda, stående stammar av lövträd, särskilt bok och ask.

KÄNNETECKEN : Kan invadera och skada olika lövträd, exempelvis lindar, bokar och andra träd i stadsmiljöer. Gamla fruktbäddar är karakteristiskt svarta och sköra som träkol och ger, liksom den angripna veden, ifrån sig ett knastrande ljud vid tryck.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Laetisaria fuciformis - Rödtråd - anamorf

EKOLOGI : Gräsmattor i park och trädgård. Blöta gräsmattor. Parasit på gräs.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Döda, kvarsittande och på marken liggande grenar och kvistar av lövträd och buskar, sällan av barrträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Periconia byssoides. 0,6-0,8 mm. hög på nässla.

EKOLOGI: Mycket vanlig på grövre döda grövre örtstjälkar och blandsakft som är angripna av någon annan svamp ofta någon pyrenomycet. Mitt fynd 0,6-0,8 mm. hög på nässla.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Periconia hispidula 

WIKIPEDIA : Periconia hispidula är en svampart som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av E.W. Mason & M.B. Ellis 1953. Periconia hispidula ingår i släktet Periconia, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar 

EKOLOGI : Växer på gräs.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Seifertia azaleae

EKOLOGI : Seifertia azaleae orsakar knoppdöd på rododendron: Svampen anses smitta nya knoppar genom rhododendronstriten, Graphocephala fennahi, som gör små sår i knopparna vid äggläggningen på hösten 

Ej bedömd (NE) Ingen info.

Tilachlidium brachiatum -Trådmögel

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Trichoderma minutisporum

EJ BEDÖMD (NE), Inga uppgifter.

Det gröna och vita på bilden är anamorfa stadiet av den orange dynan, Trichoderma minutisporum

bottom of page