Anamorf är ett asexuellt reproduktionssteg (morf) i livscykeln hos svampar

Imperfekta svampar kallas även deuteromyceter, Fungi imperfecti, Deuteromycota eller Deuteromycotina och är en sorts svampar där förökning ofta sker könlöst via konidiesporer.

Anthina flammea- Eldtofs

Ej bedömd (NE) Ingen info.

Anthina_flammea-_Eldtofs._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Killehus._2007-12-05.
Anthina flammea- Eldtofs. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Kopparhatten. 2010-11-11. (6)
Anthina flammea- Eldtofs. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Kopparhatten. 2010-11-11. (1)
Anthina flammea- Eldtofs. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Kopparhatten. 2010-11-11. (5)
Anthina flammea- Eldtofs. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Kopparhatten. 2010-11-11. (2)
Anthina flammea- Eldtofs. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Kopparhatten. 2010-11-11. (3)
Anthina flammea- Eldtofs. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Kopparhatten. 2010-11-11. (4)
Visa mer

 Ascocoryne albida

Ej bedömd (NE) Ingen info.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne albida - anamorf. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-03-15.
Ascocoryne albida - anamorf. Sweden, Skåne, Grindhus, Klåverödsdammen. 2013-03-23. (2)
Ascocoryne albida - anamorf, Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen 2014-11-29. (3)
Ascocoryne albida - anamorf. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2010-11-11. (1)
Ascocoryne albida - anamorf. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2010-11-11. (2)
Ascocoryne albida - anamorf. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2010-11-11. (3)
Ascocoryne albida - anamorf. Sweden, Skåne, Klåveröd, Klåverödsdammen. 2010-11-11. (4)
Visa mer

Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål

Ekologi : Björk- och bokskog samt blandskog. Ved av björk, bok, al  och sälg. Ofta på sågytan av stubbar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett geléskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ascocoryne_sarcoides_-_Violett_geléskål,_anamorfa_stadiet.Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen_2013
Ascocoryne_sarcoides_-_Violett_geléskål,_anamorfa_stadie._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen._201
Ascocoryne sarcoides - Violett geléskål, anamorfa stadiet. Sweden, Skåne, Skanör, Skanörs ljung. 200
Ascocoryne_sarcoides_-_Violett_geléskål,_anamorfa_stadie._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen_2013
Ascocoryne_sarcoides_-_Violett_geléskål,_anamorfa_stadie._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._(2
Ascocoryne_sarcoides_-_Violett_geléskål,_anamorfa_stadie._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._(1
Ascocoryne_sarcoides_-_Violett_geléskål,_anamorfa_stadie._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett geléskål. Cinidiesporer, 4,4 - 5,5 x 1,1 µm.
Ascocoryne_sarcoides_-_anamorf_-_Violett
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett geléskål.
Ascocoryne_sarcoides_-_anamorf_-_Violett
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett geléskål.
Ascocoryne_sarcoides_-_anamorf_-_Violett
Ascocoryne sarcoides - anamorf - Violett geléskål.
Visa mer

Bispora antennata 

Ej bedömd (NE) Ingen info.

Bispora_antennata_-_anamorfa_stadiet_till_Bisporella_pallescens_-_Blek_citronskål._Sweden,_Skåne_Bil
Visa mer

Dendrostilbella smaragdina

Ej bedömd (NE) Ingen info. Mitt fyn dpå avsågade grangrenar på sågytan i både ung och gammal granplantage. Grenändarna får gärna ligga nedstuckna i mossan, alltså fuktigt och mörkt.  Tredje fyndet i Sverige, finns för närvarandeinte med i Dyntaxa.

Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella_smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. Sweden, Skåne, Mörarp. Tollarpsskogen, 2019-03-12.
Dendrostilbella smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. konidiesporer, 3,3 - 2,0 µm
Dendrostilbella smaragdina
Dendrostilbella smaragdina. konidiesporer, 3,3 - 2,0 µm
Show More

Fungus inperfektum - Genus aetatis :

Ingen info.

Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Söderåsens_NLP,_Kopparhatten_2011-10-12
_Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-12-05._(7)
_Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-12-05._(8)
_Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-12-05._(10)
_Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-12-05._(11)
_Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-12-05._(9)
_Fungus_imperfectus_-_Genus_aetatis._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-12-05._(12)
Visa mer

Kretzschmaria deusta - Stubbdyna- Anamorf, är de de vita fruktkropparna.

Ekologi : Löv- och blandskog, helst bok- och askskog. Stubbar, döda rötter och döda, stående stammar av lövträd, särskilt bok och ask.

KÄNNETECKEN : Kan invadera och skada olika lövträd, exempelvis lindar, bokar och andra träd i stadsmiljöer. Gamla fruktbäddar är karakteristiskt svarta och sköra som träkol och ger, liksom den angripna veden, ifrån sig ett knastrande ljud vid tryck.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna_-_Anamo
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2018-04-20.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna_-_Anamo
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2018-04-20.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna_-_Anamo
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2018-04-20.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna_-_Anamo
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2018-04-20.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna_-_Anamo
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2018-04-20.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna_-_Anamo
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2018-04-20.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-05-11.
Kretzschmaria_deusta_-_Stubbdyna
Kretzschmaria deusta - Stubbdyna - Anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-05-11.
Show More

Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Döda, kvarsittande och på marken liggande grenar och kvistar av lövträd och buskar, sällan av barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Nectria_cinnabaríana_-_Cinnobergömming,_anamorf._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Miatorp._2008-03-14_
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg. Ättekulla. 2009-01-10.
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg. Ättekulla. 2008-12-10.
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg. Ättekulla. 2008-12-10.
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg. Ättekulla. 2008-12-10.
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 2014-03-05.
Nectria cinnabaríana - Cinnobergömming, anamorf. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2009-04-19.
Visa mer

Periconia byssoides. 0,6-0,8 mm. hög på nässla.

EKOLOGI: Mycket vanlig på grövre döda grövre örtstjälkar och blandsakft som är angripna av någon annan svamp ofta någon pyrenomycet. Mitt fynd 0,6-0,8 mm. hög på nässla.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Periconia byssoides. 0,6-0,8 mm
Periconia byssoides. 0,6-0,8 mm. hög på nässla. Sweden, Skåne, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2014-03-29
Periconia byssoides. 0,6-0,8 mm
Periconia byssoides. 0,6-0,8 mm. hög på nässla. Sweden, Skåne, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2014-03-29
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Periconia_byssoides
Periconia byssoides. sporer onamenterade 7,0 - 16,0 µm, de flesta mellan 11,0 - 15,0 µm
Show More

Periconia hispidula 

Wikipedia : Periconia hispidula är en svampart som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av E.W. Mason & M.B. Ellis 1953. Periconia hispidula ingår i släktet Periconia, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar 

Ekologi : Växer på gräs.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Periconia hispidula (3)
Periconia hispidula
Periconia hispidula (1)
Periconia hispidula
Periconia hispidula (2)
Periconia hispidula
Show More

Seifertia azaleae

Ekologi : Seifertia azaleae orsakar knoppdöd på rododendron: Svampen anses smitta nya knoppar genom rhododendronstriten, Graphocephala fennahi, som gör små sår i knopparna vid äggläggningen på hösten 

Ej bedömd (NE) Ingen info.

Seifertia_azaleae_-_anamorf._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösaparken_2015-05-17.__(22)
Seifertia_azaleae_-_anamorf._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösaparken_2015-05-17.__(18)
Seifertia_azaleae_-_anamorf._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösaparken_2015-05-17.__(21)
Seifertia_azaleae_-_anamorf._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösaparken_2015-05-17.__(20)
Seifertia_azaleae_-_anamorf._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösaparken_2015-05-17.__(19)
Visa mer

Tilachlidium brachiatum -Trådmögel

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tilachlidium brachiatum -Trådmögel, anamorf. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2011-10-05 (4)
Tilachlidium brachiatum -Trådmögel, anamorf. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2011-10-05
Tilachlidium brachiatum -Trådmögel, anamorf. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2011-10-05 (3)
Visa mer

Trichoderma minutisporum

Ej bedömd (NE), Inga uppgifter.

Det gröna och vita på bilden är anamorfa stadiet av den orange dynan, Trichoderma minutisporum

Trichoderma_minutisporum._anamorf_._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(19)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan