top of page

Arthonia - fläcklavar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               72                                   54                             54

Morfotyp                      1                                      0                               0

Arthonia aggregata, Arthonia almquistii, Arthonia amylospora, Arthonia anombrophila (öländsk pricklav), Arthonia apatetica

Arthonia apotheciorum, Arthonia arthonioides (dalmatinerfläck), Arthonia aspiciliae, Arthonia atra (svart klotterlav), Arthonia biatoricola

Arthonia boreella, Arthonia bueriana, Arthonia caerulescens, Arthonia calcarea (kalkklotterlav), Arthonia cinereopruinosa (puderfläck)

Arthonia circinata, Arthonia clemens, Arthonia coronata, Arthonia didyma (liten rostfläck), Arthonia digitatae, Arthonia dispersa (smalpricklav)

Arthonia dispuncta, Arthonia elegans morphotype, Arthonia epicladonia, Arthonia epimela, Arthonia epiphyscia, Arthonia excentrica

Arthonia excipienda, Arthonia exilis, Arthonia faginea, Arthonia farinacea, Arthonia fusca, Arthonia fuscopurpurea, Arthonia galactinaria

Arthonia gelidae, Arthonia granitophila (falsk pricklav), Arthonia graphidicola, Arthonia helvola (rödprick), Arthonia ilicina

Arthonia incarnata (mörk rödprick), Arthonia intexta, Arthonia japewiae, Arthonia lecanorina, Arthonia lepidiota, Arthonia ligniaria (vedpricklav)

Arthonia ligniariella (liten vedpricklav), Arthonia lirellans, Arthonia macounii, Arthonia mediella (barkpricklav), Arthonia molendoi

Arthonia neglectula, Arthonia obscurior, Arthonia orbillifera, Arthonia pannariae, Arthonia patellulata (asppricklav), Arthonia peltigerea

Arthonia peltigerina, Arthonia pelvetii, Arthonia phaeobaea (kustpricklav), Arthonia phaeophysciae, Arthonia punctella

Arthonia punctiformis (pricklav), Arthonia radiata (fläcklav), Arthonia ruana (jaguarfläck), Arthonia rufidula, Arthonia spadicea (glansfläck)

Arthonia stellaris, Arthonia stereocaulina, Arthonia subfuscicola, Arthonia tenellula, Arthonia varians, Arthonia vinosa (rostfläck)

Arthonia vorsoeensis

Arthonia atra - Svart klotterlav

EKOLOGI : Ädellövskog, barr- och lövblandskog. Slät bark av ask, hassel, bok, rönn, fläder m. fl, sällan barrträd, skuggigt, hög luftfuktighet.

Arthonia ruana - Jaguarfläck

Wikipedia : Jaguarfläck är en bladlav som först beskrevs av A. Massal., och fick sitt nu gällande namn av Körb. Arthothelium ruanum ingår i släktet Arthothelium och familjen Arthoniaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Arthonia ruana för samma taxon. (Mina fynd på basen av Corylus avellana - Hassel)

Arthonia spadicea - Glansfläck (LC)

Wikipedia : Glansfläck är en lavart som beskrevs av William Allport Leighton. Glansfläck ingår i släktet Arthonia och familjen Arthoniaceae. Arten är reproducerande i Sverige.

Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. 

Arthonia vinosa - Rostfläck

Wikipedia : Rostfläck är en lavart som beskrevs av William Allport Leighton. Rostfläck ingår i släktet Arthonia och familjen Arthoniaceae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. 

Typisk art i  näringsfattig ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))

Skogsstyrelsens signalart

bottom of page