top of page

Arthonia - Fläcklavar : 71 arter i artfakta

Arthonia aggregata, Arthonia almquistii, Arthonia amylospora, Arthonia apatetica | slätbarksprick, Arthonia apotheciorum

Arthonia arthonioides | dalmatinerfläck, Arthonia aspiciliae, Arthonia atra | svart klotterlav, Arthonia biatoricola, Arthonia boreella, 

Arthonia bueriana, Arthonia caerulescens, Arthonia calcarea | kalkklotterlav, Arthonia cinereopruinosa | puderfläck, Arthonia circinata

Arthonia clemens, Arthonia colombiana, Arthonia coronata, Arthonia didyma | liten rostfläck, Arthonia digitatae, Arthonia dispersa | smalpricklav

Arthonia dispuncta, Arthonia epimela, Arthonia epiphyscia, Arthonia excentrica, Arthonia excipienda, Arthonia exilis, Arthonia faginea

Arthonia farinacea, Arthonia fusca | stenpricklav, Arthonia fuscopurpurea, Arthonia galactinaria, Arthonia gelidae

Arthonia granitophila | falsk pricklav, Arthonia graphidicola, Arthonia helvola | rödprick, Arthonia ilicina, Arthonia incarnata | mörk rödprick

Arthonia intexta, Arthonia japewiae, Arthonia lecanorina, Arthonia lepidiota, Arthonia ligniaria | vedpricklav, Arthonia ligniariella | liten vedpricklav

Arthonia lirellans, Arthonia macounii, Arthonia mediella | barkpricklav, Arthonia molendoi, Arthonia neglectula, Arthonia obscuri

Arthonia orbillifera, Arthonia pannariae, Arthonia patellulata | asppricklav, Arthonia peltigerea, Arthonia peltigerina, Arthonia pelvetii

Arthonia phaeobaea | kustpricklav, Arthonia phaeophysciae, Arthonia punctella, Arthonia punctiformis | pricklav, Arthonia radiata | fläcklav

Arthonia ruana | jaguarfläck, Arthonia rufidula, Arthonia stellaris, Arthonia stereocaulina, Arthonia subfuscicola, Arthonia tenellula

Arthonia toensbergii, Arthonia varians, Arthonia vinosa | rostfläck, Arthonia vorsoeensis

Arthonia atra - Svart klotterlav

EKOLOGI : Ädellövskog, barr- och lövblandskog. Slät bark av ask, hassel, bok, rönn, fläder m. fl, sällan barrträd, skuggigt, hög luftfuktighet.

Arthonia ruana - Jaguarfläck
EKOLOGI : Skog med inslag av hassel och ask. Slät bark av ask, hassel, lönn m. fl., ofta nära stambasen, hög luftfuktighet.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande
NOTERING : (Mina fynd på basen av Corylus avellana - Hassel)

Arthonia vinosa - Rostfläck

EKOLOGI :- Ädellövskog, hagmark, alkärr, sumpgranskog, parker. Skrovlig bark och ved av lövträd och gran, ofta nära basen, hög luftfuktighet.

bottom of page