top of page

Camarops - Sotdynor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          6                                  6

Camarops lutea (gulgrå sotdyna), Camarops microspora (knölig sotdyna), Camarops plana, Camarops polysperma (stor sotdyna)

Camarops pugillus (fingersotdyna), Camarops tubulina (gransotdyna)

Camarops polysperma - stor sotdyna (NT)

Ekologi : Svampen är en vednedbrytare som växer på gamla, döda, stående eller fallna, ännu barkförsedda stammar av klibbal där de svarta stromata bryter fram under bark eller ur ved. Tycks föredra ved angripen av alticka Inonotus radiatus. I Danmark är arten även funnen på bok. Den uppträder som regel bara på ett par till fem stammar på varje lokal. Varje stam rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page