top of page

Cheimonophyllum : 1 art i Dyntaxa, 1 art i Sverige

Cheimonophyllum candidissimum - Kritmussling

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande stammar, grenar och kvistar av lövträd, helst asp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page