top of page

Choiromyces

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Choiromyces venosus (stjärnhovstryffel)

Choiromyces venosus - Stjärnhovstryffel

Ekologi : Lövskog, väg-, åker- och dikeskanter. Lera. Underjordisk. Tränger ibland upp till markytan.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page