top of page

Chrysothrix candelaris - Gulmjöl

EKOLOGI . Ekhagar, ekskog, ädellövskog, barr- och lövblandskog. Bark av gammal ek, alm och gran, även på ved på torrakor.

EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page