top of page

Cliostomum griffithii - Dropplav
EKOLOGI : Barr- och lövblandskog, barrskog, lövängar, hagmark. Bark av löv- och barrträd (ask, lind, ek, gran, en, tall m. fl.), även ved.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

Cliostomum griffithii - Dropplav
EKOLOGI : Lövskog, barr- och lövblandskog, lövängar. Bark av ek, björk, bok, al, asp och gran.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page