Coniophora - pulverskinn :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           5                                  5

Coniophora arida (pulverskinn), Coniophora fusispora (sprött pulverskinn), Coniophora marmorata

Coniophora olivacea (olivpulverskinn), Coniophora puteana (källarsvamp)

Coniophora arida - Pulverskinn

Ekologi :Barrskog. Sällan lövskog. Liggande, barklösa stammar och grenar av barrträd, sällan lövträd. Även på gamla gärdesgårdar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coniophora_arida_-_Pulverskinn._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03.__(2)
Coniophora_arida_-_Pulverskinn._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03.__(2)
press to zoom
Coniophora_arida_-_Pulverskinn._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(27)
Coniophora_arida_-_Pulverskinn._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._(27)
press to zoom
Coniophora_arida_-_Pulverskinn._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._
Coniophora_arida_-_Pulverskinn._Sweden,_Skåne,_Vinslöv,_Tolleskogen._2016-12-03._
press to zoom

Coniophora puteana - Källarsvamp

Ekologi : Barr- och lövskog samt kulturmark. Naken ved av barr- och lövträd. Även på fuktigt virke i källare etc.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (4)
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (4)
press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (2)
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (2)
press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (1)
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (1)
press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (3)
Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2012-12-16jpg. (3)
press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom
Coniophora puteana - Källarsvamp
Coniophora puteana - Källarsvamp

Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Lövestad, Lövestads åsar. 2019-11-23

press to zoom