top of page

Coniophora - pulverskinn :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           5                                  5

Coniophora arida (pulverskinn), Coniophora fusispora (sprött pulverskinn), Coniophora marmorata

Coniophora olivacea (olivpulverskinn), Coniophora puteana (källarsvamp)

Coniophora arida - Pulverskinn

Ekologi :Barrskog. Sällan lövskog. Liggande, barklösa stammar och grenar av barrträd, sällan lövträd. Även på gamla gärdesgårdar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coniophora puteana - Källarsvamp

Ekologi : Barr- och lövskog samt kulturmark. Naken ved av barr- och lövträd. Även på fuktigt virke i källare etc.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page