top of page

Daedaleopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa  Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                         2                                 2

Daedaleopsis confragosa (tegelticka), Daedaleopsis septentrionalis (skivticka), Daedaleopsis tricolor

Daedaleopsis confragosa - Tegelticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda, stående stammar av lövträd, särskilt sälg. Även björk, al, oxel, rönn, alm, asp m.fl. Västlig. Vitrötare..

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page