top of page

Daldinia  -Skiktdynor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                2                                           2                                  2

Art                                       7                                           7                                  6

Daldinia childiae (brunskiktdyna), Daldinia concentrica (äkta skiktdyna), Daldinia decipiens (förväxlad skiktdyna)

Daldinia lloydii (nätskiktdyna), Daldinia loculata (brandskiktdyna), Daldinia petriniae (alskiktdyna)

Daldinia vernicosa (skaftad skiktdyna

Daldinia concentrica s. lat. - Daldinia childiae (brunskiktdyna)Daldinia concentrica (äkta skiktdyna)

Daldinia decipiens (förväxlad skiktdyna)Daldinia loculata s. lat.Daldinia petriniae (alskiktdyna)

Daldinia vernicosa (skaftad skiktdyna)

Daldinia loculata s. lat. - Daldinia loculata (brandskiktdyna)Daldinia lloydii (nätskiktdyna)

Daldinia concentrica s. str. - Äkta skiktdyna

Ekologi : Löv- och blandskog. På döda, kvarsittande grenar av ask, asklågor och högstubbar.

Kännetecken : Sannolikt mycket ovanlig i Sverige men eventuellt på spridning söderifrån. I landet förekommande arter i släktet benämndes gemensamt tidigare ’skiktdyna Daldinia concentrica’.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Daldinia concentrica s. lat - Skiktdyna

Ekologi : Löv- och blandskog. På döda, kvarsittande grenar av ask.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Daldinia vernicosa  - Skaftad skiktdyna (DD)

KÄNNETECKEN : 

Typisk genom kortskaftat stroma med skinande blanksvart yta och inuti med breda, gelatinösa zoner.

Stroman klotformiga, upp till 3,5 cm höga och 1,5 cm breda, skaftade, släta. Som unga är de brunaktiga av konidiestadiet men de blir senare svarta. Det yttersta skiktet på stromat, där perithecierna sitter, är hårt, glänsande ("lackerat") och sprött. Innanför detta skikt finns ett mjukt kött med ett stort antal ljusa och mörka zoner som har vattenlagrande förmåga. Hos Daldinia fissa är dessa koncentriska zoner gelatinösa och de ljusa banden är 5–8 gånger bredare än de mörka banden. Perithecierna är tubformiga till omvänt äggrunda och tunnväggiga. Sporerna är ellipsoida, med brett avrundade ändar, liksidiga eller med en platt och en konvex sida, ljust till mörkt bruna och har en lång groddspringa. De mäter 11,5–15,5 × 6,5–9 µm. Förväxlad skiktdyna Daldinia decipiens är en annan sällsynt art som också är skaftad, men den har bl. a. mindre stroman och större sporer.

EKOLOGI : Arten är inte värdspecifik som många andra Daldina-arter utan förekommer i Europa på ett flertal olika lövträd, t.ex. al, ask, avenbok, björk, ek och hassel. I många fall har fynden gjorts på nyligen bränd ved. Mitt fynd på stående brandskadad bok/Fagus sylvatica, Skåne.

EKOLIGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

UTBREDNING : De svenska fynden gjordes på hasselgrenar respektive en bränd askstubbe på Öland, samt på bränd ek i Småland. Mitt fynd på stående brandskadad bok/Fagus sylvatica, Skåne. Skaftad skiktdyna är sällsynt i Danmark och är funnen 2 gånger i Norge. Den är vidare känd från England, Tyskland, Polen, Ryssland, och Nordamerika.

bottom of page