top of page

Diatrypella

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       8                                          8                                  8

Diatrypella aspera, Diatrypella decorata, Diatrypella favacea (björknästing), Diatrypella melaleuca, Diatrypella pulvinata

Diatrypella quercina (eknästing), Diatrypella tocciaeana, Diatrypella verruciformis (vårtnästing)

Diatrypella favacea - Björknästing

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda stammar och grenar av björk.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Diatrypella quercina - Eknästing

Ekologi : Lövskog. Döda grenar av ek.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page