top of page

Didymium : 74 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        14                                        14                                 14

Didymium anellus , Didymium angularisporum , Didymium annulisporum , Didymium anomalum , Didymium applanatum , 

Didymium aquatile , Didymium atrichum , Didymium bahiense, Didymium bahiense var. bahiense , Didymium bahiense var. europaeum Didymium balearicum, Didymium canariense , Didymium circumscissile , Didymium clavodecus , Didymium clavus , 

Didymium columella-cavum , Didymium comatum , Didymium complanatum , Didymium crassicolle , Didymium crustaceum , 

Didymium delhianum , Didymium dictyopodium , Didymium difforme , Didymium disciforme , Didymium dubium , 

Didymium elegantissimum , Didymium eremophilum , Didymium eximium , Didymium floccoides , Didymium floriforme , 

Didymium fuckelianum , Didymium haretianum , Didymium inconspicuum , Didymium iridis , Didymium karstensii , Didymium laccatipes Didymium laxifilum, Didymium lenticulare , Didymium listeri , Didymium macrospermum , Didymium marineri , Didymium martinii , 

Didymium megalosporum, Didymium melanospermum  , Didymium mexicanum , Didymium minus , Didymium muscorum, 

Didymium nigripes , Didymium nigrisporum , Didymium nivicola , Didymium nullifilum , Didymium ochroideum , Didymium orthonemata Didymium ossicola , Didymium ovoideum , Didymium perforatum , Didymium pertusum , Didymium projectile , 

Didymium pseudocolumellum , Didymium rubropus , Didymium rugulosporum , Didymium saturnus , Didymium serpula , 

Didymium simlense , Didymium squamulosum , Didymium sturgisii , Didymium subreticulosporum , Didymium synsporon , 

Didymium trachysporum , Didymium tubicrystallinum , Didymium tubulatum , Didymium tussilaginis , Didymium vaccinum 

Didymium verrucisporum

Didymium annulisporum ( Första fyndet i Sverige)

Ekologi : (Ej bedömd) Mintt fynd på visset löv av salix Sp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Didymium bahiense

Ekologi : (Ej bedömd) Mina fynd enbart på murken lövved.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Didymium difforme

Ekologi : Skog och äng. Vissna torra löv och multnande stjälkar samt spillning från växtätare. ( Många av mina fynd på levande växtstjälkar ?)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Didymium melanospermum

Ekologi : Skog. Bark, mossor, nedfallna kvistar och kottar samt div. förna. Vissa år mycket allmän. ( Många av mina fynd på olika levande mossor (björn och husmossa)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Didymium nigripes

Ekologi : Skog. Vissna blad och div. förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Didymium squamulosum

Ekologi : Fjällhed, skog och hagmark. Vissna torra blad och div. förna. ( Jag hittar den rätt ofta på olika mossor även i fuktiga biotoper)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Didymium verrucosporum

Ekologi : Ej bedömd. (Mina fynd på på vissna och halvdöda blad, löv och växtdelar)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page