top of page

Ditiola

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Ditiola radicata (rotplätt)

Ditiola radicata - Rotplätt

Ekologi : Barrskog, helst tallskog och hygge. Naken ved av tall, i solöppna lägen. Även på impregnerat virke (stolpar, syllar etc.).

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page