Elaphomyces asperulus - Ljusbrun hjorttryffel

Ekologi : Lövskog, väg-, åker- och dikeskanter. Lera. Underjordisk. Tränger ibland upp till markytan.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Elaphomyces asperulus - Ljusbrun hjorttryffel. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27. (2
Elaphomyces asperulus - Ljusbrun hjorttryffel. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalarne. 2016-08-27. (3
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan