top of page

Elaphomyces asperulus - Ljusbrun hjorttryffel

Ekologi : Lövskog, väg-, åker- och dikeskanter. Lera. Underjordisk. Tränger ibland upp till markytan.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page