top of page

Exidiopsis : 

Exidiopsis calcea (kalkskinn), Exidiopsis citrina, Exidiopsis effusa, Exidiopsis evanescens, Exidiopsis fungicola, Exidiopsis grisea

Exidiopsis griseobrunnea, Exidiopsis livescens, Exidiopsis longispora, Exidiopsis opalea, Exidiopsis pulverea, Exidiopsis subfarinacea

Exidiopsis tenuis, Exidiopsis umbrina, Exidiopsis vermifera

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                            15                                 6                             6

Exidiopsis effusa

EKOLOGI : Ädellövskog. Sällan annan skog. Ved av ädellövträd. Sällan hägg och björk.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Notering : Det är denna svamp som påstås ligga bakom fenomenen med "håris".

bottom of page