top of page

Flammulina velutipes - Vit variant

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar, döda rötter, stammar och grenar av sälg/vide, sällan asp, björk och ädellövträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page