top of page

Gamundia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          1                                   1

Gamundia striatula (vitskivig strimnavling), Gamundia arctica

Gamundia striatula - Vitskivig strimnavling

Ekologi : Dåligt med uppgifter. ( mina fynd på sandig hedmark med mossa, gräs och enstaka träd)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page