top of page

Glutinoglossum : Slemjordtunga är överflyttad till detta släkte.


Glutinoglossum glutinosum (slemjordtunga), 
Glutinoglossum heptaseptatum


Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                             2                                   1                            1

Glutinoglossum glutinosum - Slemjordtunga
Ekologi : Gräsmark och lövskog. Marken
Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page