Calocera - Gullhorn :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                   4

Calocera cornea (gullpigg), Calocera furcata (dvärggullhorn), Calocera glossoides (gullklubba), Calocera viscosa (gullhorn)

Calocera cornea - Gullpigg

Ekologi : Lövskog. Ved av lövträd, främst bok, gråal, ek, asp, rönn och klibbal.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Calocera cornea - Gullpigg. Sweden, Skåne, Lönsboda, Nyteboda. 2015-01-04 (8)
Calocera cornea - Gullpigg. Sweden, Skåne, Lönsboda, Nyteboda. 2015-01-04 (5)
Calocera cornea - Gullpigg. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2010-07-02
Calocera_cornea_-_Gullpigg._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12_(49)
Calocera_cornea_-_Gullpigg._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12_(48)
Calocera_cornea_-_Gullpigg._Sweden,_Skåne,_Fulltofta,_Ringsjöns_strand._2012-09-21_(17)
Calócera córnea - Gullpigg. Sweden, Skåne, Helsingborg, Triangelskogen. 2016-01-31 (9)
Calocera cornea - Gullpigg. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31
Calocera_cornea_-_Gullpigg._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-23__(5)
Calocera_cornea_-_Gullpigg._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-23__(4)
Calocera_cornea_-_Gullpigg._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-23__(6)
Visa mer

Calocera furcata - Dvärggullhorn

Ekologi :Granskog. Ved av gran.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Calocera_furcata_-_Dvärggullhorn._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Furu._2012-11-23._
Visa mer

Calocera glossoides - Gullklubba (NT)

Ekologi : Nedbrytare på ved av ek, ofta grova, barklösa högstubbar och liggande stammar i ädellövskog, helst öppen ekskog. Fruktkropparna växer enstaka eller många, även tätt gyttrade. Den är i utlandet också anträffad på andra lövträd t.ex. bok och klibbal. Gullklubba uppträder som regel bara på någon enstaka stubbe eller stam på varje lokal. Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Calocera glossoides - Gullklubba, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen , Skäralid. 2010-10-27. (3)
Calocera glossoides - Gullklubba, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen , Skäralid. 2010-10-27. (2)
Calocera glossoides - Gullklubba, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen , Skäralid. 2010-10-27. (1)
Calocera glossoides - Gullklubba, (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen , Skäralid. 2010-10-27. (4)
Visa mer

Calocera viscosa - Gullhorn

Ekologi :Barrskog. Ved av barrträd. Stubbar, trädbaser, rötter och på i marken dold ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Calocera viscosa - Gullhorn. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåverödsdammen. 2013-11-03 (2)
Calocera viscosa - Gullhorn. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta. 2015-08-08. (5)
Calocera_viscosa_-_Gullhorn_Sweden,_Skåne,Torekov,_Hovshallar._2016-10-29.
Calocera_viscosa_-_Gullhorn._Sweden_Skåne,_Helsingborg,_Calócera_córnea_Gullpigg._Välaskogen._2012-0
Calocera viscosa - Gullhorn. Sweden, Skåne, Kävlinge,  Järavallen. 2016-08-06.
Calocera viscosa - Gullhorn. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.  (8)
Calocera viscosa - Gullhorn. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.  (9)
Calocera viscosa - Gullhorn. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.  (7)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan