top of page

Gyromitra esculenta - Stenmurkla
EKOLOGI : Hygge, tallskog och granskog. Sand. Vår- och försommarsvamp.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Gyromitra gigas - Blek stenmurkla
EKOLOGI :  Barrskog och hygge. Sand. Även på starkt murken ved. Vår- och försommarsvamp. (mitt fynd från öppen hagmark med ädellövträd)
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Gyromitra infula - Biskopsmössa
EKOLOGI : Skog. Ved av barr- och lövträd samt på marken..
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Gyromitra perlata - Öronmurkla
EKOLOGI: Hygge, åker- och dikeskanter. Ved av barrträd. Även direkt på marken. Vår- och försommarsvamp.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page