Helvella - Hattmurklor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                4                                          4                                   4

Art                                     41                                        23                                 23

Helvella acetabulum (pokalmurkla), Helvella aestivalis, Helvella albella (parkhattmurkla), Helvella arcto-alpina

Helvella bulbosa (luden skålmurkla), Helvella capucina, Helvella chinensis (flikig skålmurkla), Helvella connivens

Helvella corium (svart skålmurkla), Helvella costifera (blek pokalmurkla), Helvella crispa (vit hattmurkla)

Helvella cupuliformis (gulbrun skålmurkla), Helvella dovrensis, Helvella elastica (smal hattmurkla), Helvella ephippium (sadelmurkla)

Helvella hyperborea, Helvella lactea (mjölkmurkla), Helvella lacunosa (svart hattmurkla), Helvella latispora

Helvella leucomelaena (slät pokalmurkla), Helvella nigricans (sotmurkla), Helvella oblongispora, Helvella pallidula, Helvella palustris

Helvella pedunculata, Helvella pezizoides, Helvella philonotis, Helvella phlebophora, Helvella pocillum, Helvella queletiana

Helvella queletii (svart pokalmurkla), Helvella rivularis (bäckskålmurkla), Helvella solitaria, Helvella stevensii (liten hattmurkla)

Helvella subglabra, Helvella terrestris, Helvella ulvinenii,Helvella verruculosa

Helvella acetabulum - Pokalmurkla

Ekologi : Ädellövskog, ängsgranskog och jordbruksmark. Mulljord i lövskog och ängsgranskog. Kalk- och näringsrik ofta sandig mark. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klagshamns udde. 2019-05-04

Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klagshamns udde. 2019-05-04

Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klagshamns udde. 2019-05-04

Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klagshamns udde. 2019-05-04

Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22.
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22.
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (2)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (2)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15___(4)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15___(4)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22.
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22.
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (1)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (1)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (3)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (3)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15__(2)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15__(2)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(1)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(1)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(4)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(4)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(3)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(3)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15___(5)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15___(5)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._(2)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._(2)
Helvella_acetabulum,_Pokalmurkla._Sweden,_skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._(29)
Helvella_acetabulum,_Pokalmurkla._Sweden,_skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._(29)
Helvella_acetabulum,_Pokalmurkla._Sweden,_skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._(21)
Helvella_acetabulum,_Pokalmurkla._Sweden,_skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._(21)
Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, skåne, Genarp, Häckeberga. 2014-05-10. (10)
Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, skåne, Genarp, Häckeberga. 2014-05-10. (10)
Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, skåne, Genarp, Häckeberga. 2014-05-10. (12)
Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, skåne, Genarp, Häckeberga. 2014-05-10. (12)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(2)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden_Skåne,_Bjuv,_Hallabäckens_naturreservat._2016-05-01_(2)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (5)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (5)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (6)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (6)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15___(1)
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2015-05-15___(1)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (4)
Helvella acetabulum - pokalmurkla. Sweden, Västergötland. Länghem, Torpa. 2015-05-22. (4)
Helvella acetabulum - Pokalmurkla
Helvella acetabulum - Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sporer (torrt ex) 15,4 - 18.7 x 11,0 - 13,2 µm. Asci 260 - 300 x 13, 0 - 18,0 µm

Helvella acetabulum - Pokalmurkla
Helvella acetabulum - Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sporer (torrt ex) 15,4 - 18.7 x 11,0 - 13,2 µm. Asci 260 - 300 x 13, 0 - 18,0 µm

Helvella acetabulum - Pokalmurkla
Helvella acetabulum - Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sporer (torrt ex) 15,4 - 18.7 x 11,0 - 13,2 µm. Asci 260 - 300 x 13, 0 - 18,0 µm

Helvella acetabulum - Pokalmurkla
Helvella acetabulum - Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sporer (torrt ex) 15,4 - 18.7 x 11,0 - 13,2 µm. Asci 260 - 300 x 13, 0 - 18,0 µm

Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla
Helvella_acetabulum_-_Pokalmurkla

Helvella acetabulum - Pokalmurkla. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klagshamns udde. 2019-05-04

Helvella bulbosa - Luden skålmurkla

Ekologi : Löv- och bladskog. Ved av lövträd och på mullrik jord. Sommar- och höstsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Helvella_bulbosa_-_Luden_skålmurkla._Sweden,_Blekinge._2008-08-30._(3)
Helvella_bulbosa_-_Luden_skålmurkla._Sweden,_Blekinge._2008-08-30._(3)
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)
Helvella_bulbosa_-_Luden_skålmurkla._Sweden,_Blekinge._2008-08-30._(2)
Helvella_bulbosa_-_Luden_skålmurkla._Sweden,_Blekinge._2008-08-30._(2)
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11.
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11.
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (3)
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (3)
Helvella_bulbosa_-_Luden_skålmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-08-23._
Helvella_bulbosa_-_Luden_skålmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-08-23._
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Helvella bulbosa - Luden skålmurkla. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)

Helvella corium - Svart skålmurkla.

Ekologi : Skog och kalfjäll. Sand, ofta under sälg/vide. Våren till hösten. (Mitt fynd från Norge, Fredriksstad, Torp bruk. 2018-05-10.)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla
Helvella_corium_-_Svart_skålmurkla

Helvella crispa - Vit hattmurkla

Ekologi :Ädellövskog, park och trädgård. Ofta på störd mark.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Bökenäs 2009-10-17. (1)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Bökenäs 2009-10-17. (1)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (3)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (3)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Bökenäs 2009-10-17. (2)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Bökenäs 2009-10-17. (2)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (4)
Helvella crispa - Vit hattmurkla. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (4)
Helvella_crispa_-_Vit_hattmurkla._Sweden,_Skåne,_Bäckaskogs_slott._2014-10-12._(1)
Helvella_crispa_-_Vit_hattmurkla._Sweden,_Skåne,_Bäckaskogs_slott._2014-10-12._(1)

Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT)

Ekologi : Arten växer på bar jord eller bland lågt gräs i parker samt på mulljord i ädellövskog. Juli till oktober. (Nebrytare på näringsrik mulljord i ädellövskog. Alla fynd gjorda i exklusiva miljöer där det ofta även finns många andra sällsynta och hotade arter. Väl eftersökt och förmodligen en mycket ovanlig art med liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar.)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (6)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (6)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (5)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (5)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (1)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (1)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (3)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (3)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (4)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (4)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (2)
Helvella ephippium - Sadelmurkla (NT). Sweden, Skåne, Lomma, Alnarpsparken. 2017-08-05. (2)

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla

Ekologi : Skog, kalfjäll, hed- och ängsmark samt vägkanter. Kalkrik mark. Sommar- och höstsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20.
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20.

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-18.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-18.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-18.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (4)
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (4)

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (7)
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (7)

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (5)
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (5)

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (6)
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (6)

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21.

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (1)
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (1)
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw
Helvella_lacunosa_-_Svart_hattmurkla__Sw

Helvella lacunosa - Svart hattmurkla Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.