top of page

Heterotextus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Heterotextus alpinus (vårplätt)

Heterotextus alpinus - Vårplätt

Ekologi : Tall- och granskog samt hygge. Ved, grenar och kvistar av tall och gran. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page