top of page

Stilbella  - (klubbslemmögel (släktet)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                  2

Stilbella byssiseda - klubbslemmögel, Stilbella fimetaria, Stilbella subinconspicua

Stilbella fimetaria 

Ekologi : Ingen info i DynTaxa. Men de flesta fynd görs på dynga. Mitt fynd på kaninpluttar

Stilbella fimetaria är en svampart som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av Gustav Lindau 1905. Stilbella fimetaria ingår i släktet Stilbella, ordningen köttkärnsvampar, 

Ekologisk grupp : ?

bottom of page