top of page

Kneiffiella :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  8

Kneiffiella abieticola (granknotterskinn), Kneiffiella alienata (lundknotterskinn), Kneiffiella alutacea (sämskknotterskinn)

Kneiffiella barba-jovis (jupiterskägg), Kneiffiella cineracea (gråknotterskinn), Kneiffiella efibulata (sälgknotterskinn)

Kneiffiella floccosa (flockigt knotterskinn), Kneiffiella microspora (småsporigt knotterskinn), Kneiffiella subalutacea (tofsknotterskinn)

Kneiffiella barba-jovis - Jupiterskägg

Ekologi : Löv - blandskog. Bark och naken ved på stammar och grenar av liggande lövträd, bl.a. al, björk, hassel, ek och sälg. (mitt fynd är mikrat och säkrat och det är funnet på gammal granlåga rik miljö)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page