top of page

Strobilurus : Kotteskivlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Strobilurus esculentus (grankotteskivling), Strobilurus stephanocystis (tallkotteskivling), Strobilurus tenacellus (bitter kotteskivling)

Strobilurus esculentus - Grankotteskivling

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Grankottar, begravda eller liggande på marken. Vår- och försommarsvamp.

Även sent på hösten.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Strobilurus stephanocystis - Tallkotteskivling

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Även hagmark med tall.

I marken dolda tallkottar. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Strobilurus tenacellus - Bitter kotteskivling

Ekologi : Tallskog. I marken dolda tallkottar. Kalkrik mark. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page