top of page

Kretzschmaria - Stubbdynor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Kretzschmaria deusta (stubbdyna)

Kretzschmaria deusta - Stubbdyna

Ekologi : Löv- och blandskog, helst bok- och askskog. Stubbar, döda rötter och döda, stående stammar av lövträd, särskilt bok och ask.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page