Lepiota  - Fjällskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     35                                        29                                27

Lepiota apatelia, Lepiota boudieri (rostfjällskivling), Lepiota brunneoincarnata (bandad giftfjällskivling)

Lepiota castanea (kastanjefjällskivling), Lepiota cingulum, Lepiota clypeolaria (spenslig fjällskivling), Lepiota clypeolarioides

Lepiota cortinarius (slöjfjällskivling), Lepiota cristata (syrlig fjällskivling), Lepiota cristatoides, Lepiota echinella (dvärgfjällskivling)

Lepiota erminea (vit fjällskivling), Lepiota felina (svartfjällig fjällskivling), Lepiota forquignonii (olivfjällskivling)

Lepiota fuscovinacea (vinfjällskivling), Lepiota grangei (grönfjällig fjällskivling), Lepiota griseovirens (grågrön fjällskivling)

Lepiota hymenoderma, Lepiota ignicolor, Lepiota ignivolvata (brunringad fjällskivling), Lepiota lilacea (purpurbrun giftfjällskivling) 

Lepiota magnispora (gulflockig fjällskivling), Lepiota ochraceodisca, Lepiota ochraceofulva (doftfjällskivling)

Lepiota oreadiformis (slät fjällskivling), Lepiota parvannulata, Lepiota pilodes, Lepiota poliochloodes

Lepiota pseudolilacea (rosenfotad fjällskivling), Lepiota rufipes, Lepiota subalba (lundfjällskivling), Lepiota subgracilis

Lepiota subincarnata, Lepiota tomentella (luddfjällskivling), Lepiota xanthophylla

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling

Ekologi : Ädellövskog, lund, naturbetesmark och barrskog. Marken, på bar, näringsrik, fuktig jord. Gärna under hassel och på betad mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (15)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (4)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (5)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (13)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (9)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (10)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (2)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (11)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (19)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (8)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (7)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (3)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (18)
Visa mer

Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling

Ekologi : Löv- och barrskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13.  (3)
Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13.  (2)
Visa mer

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling

Ekologi : Skog, park och trädgård. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24.
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24  (83)
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24  (79)
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24  (80)
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling.
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling.
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(3)
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(2)
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(1)
Visa mer

Lepiota erminea - Vit fjällskivling

Ekologi : Lövskog, öppen gräsmark, fastmark 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota_erminea_-_Vit_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15.
Lepiota erminea - Vit fjällskivling. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31. (1)
Lepiota erminea - Vit fjällskivling. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31. (3)
Visa mer

Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling (EN)

Ekologi : Vinfjällskivling växer på mulljord i lövskog, ofta längs vägkanter och gärna i sällskap med andra fjällskivlingar. Den uppträder gärna på de mest kväverika lokalerna under ask, alm eller bok och gärna bland nässlor eller kirskål.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (2)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (3)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (5)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (1)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (8)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (6)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (7)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (11)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (9)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (10)
Visa mer

Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU)

Ekologi :Grönfjällig fjällskivling är en förnasvamp som växer på näringsrika ställen i löv- eller blandskog. Den tycks föredra kalkrik mark. Söderut är den ofta funnen i bokskog.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Visa mer

Lepiota lilacea - Purpurbrun giftfjällskivling (VU)

Ekologi : Svampen är en nedbrytare som växer ensam eller i små grupper på kväverik mark och i gräs i lövskog, parker och trädgårdar. Den bildar fruktkroppar under sommar och höst.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
Lepiota_lilacea_-_purpurbrun_Giftfjällskivling,_(VU)._Sweden,_skåne,_Helsingborg,_Soldatgatan_6._Väx
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
Visa mer

Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling

Ekologi : Löv, barr, ädel och Triviallövskog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (4)
Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (2)
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan       

Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28