top of page

Lepista : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     15                                        12                                 12

Alla arter i det här släktet är inte musseroner, här tar jag bara upp musseronerna

Lepista densifolia (arommusseron), Lepista flaccida (rödbrun trattskivling), Lepista gilva, Lepista glaucocana, Lepista irina (irismusseron)

Lepista luscina (ängsmusseron), Lepista martiorumLepista multiformis (nordlig trattskivling), Lepista nuda (blåmusseron)

Lepista ovispora (knipptrattskivling), Lepista pseudoectypa, Lepista saeva (höstmusseron), Lepista sordida (violmusseron)

Lepista subconnexa, Lepista tomentosa

Lepista irina - Irismusseron
EKOLOGI : Löv- och barrskog samt löväng. Kalkrik mark. KÄNNETECKEN : En rätt variabel musseron med beige, ljus gråbrun till mera rödaktig. Kraftig parfymdoft som violrot (Irisrot) jordig violdoft.
Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lepista luscina - Ängsmusseron

Ekologi : Ängs- och betesmark samt park och lövskog. Kalkrik mark, bland gräs.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lepista nuda - Blåmusseron

Ekologi : Barr- och lövskog samt trädgård och stränder. Kväverik mark, gärna på komposthögar och barrförna.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lepista saeva - Höstmusseron

Ekologi : Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark,

Lövskog, Människoskapad miljö på land

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Lepista sordida - Violmusseron

Ekologi :Trädgård och vägkanter. Fet jord, bl.a. i gräsmattor och på förna, ofta komposthögar. Kväverik mark.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page