Här skall jag föröska förmedla den svamplittertaur som jag tycker är användbar och som  jag själv använder.

Det blir lite resentioner också, så småningom

Jag börjar med min vän Claes Ingverts nyutkomna bok.

Han får själv berätta -- För er som gillar biologisk mångfald, signalarter och rödlistade svampar, så kan jag presentera en helt ny bok. ”Ädellövskogens gömda svampar”. Bra tydliga bilder och beskrivningar på nästan 170 signal och rödlistade arter i ädellövskog. Arternas utbredning i nordens lövskogsområden samt rödliststatus i respektive land. Artrikedomen av svampar är mycket användbar som måttstock på skogskontinuitet och skyddsvärde. Till helgen är det mångfaldskonferens i Skånska Tyringe. Där kommer jag att ha med böcker till försäljning. Tills min hemsida är uppe, så kan jag nås på  <adellovskogens.gomda.svampar@gmail.com>

Claes Ingvert Bok
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan       

Claes Ingvert Bok