top of page

Lycogala : 8 arter i världen, 3 arter funna i Sverige

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

 

Lycogala conicum, Lycogala confusum, Lycogala epidendrum, Lycogala exiguum, Lycogala flavofuscum, Lycogala fuscoviolaceum
Lycogala parietinum, Lycogala terrestre

Lycogala conicum - Toppig vargmjölk

Ekologi : Skog. Murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lycogala epidendrum - Vargmjölk

Ekologi : Skog och hed. Murken ved, bl.a. stubbar. En av de vanligaste slemsvamparna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lycogala flavofuscum - Stor vargmjölk

Ekologi : Skog. Bark, gärna i håligheter uppe i träd, särskilt på ädellövträd. ( Jag har bestämt den mikroskoperat (mina bilder) och fyndet är Marianne Schärströms och hennes bilder )

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page