top of page

Marasmiellus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       8                                         4                                   4

Marasmiellus candidus (vit grenbrosking), Marasmiellus humillimus, Marasmiellus lateralis, Marasmiellus pachycraspedum

Marasmiellus ramealis (grenbrosking), Marasmiellus trabutii, Marasmiellus tricolor (gräsbrosking), Marasmiellus vaillantii (ängsbrosking)

Marasmiellus perforans - Barrbrosking

EKOLOGI : Granskog. Multnande granbarr.

Försommaren till hösten. Luktar rutten/sur kål.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmiellus ramealis - Grenbrosking

Ekologi : Löv- och barrskog. Döda grenar och kvistar av barr- och lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page