top of page

Melanoleuca :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    20                                        18                                 18

Varietet                             2                                           2                                  2

Form                                  3                                           1                                   1

Melanoleuca brevipes (lågmusseron), Melanoleuca cognata (gyllengrå musseron)

Melanoleuca exscissa (gräsmusseron) Melanoleuca exscissa var. exscissaMelanoleuca exscissa var. iris

Melanoleuca graminicola, Melanoleuca grammopodia (isabellmusseron, Melanoleuca melaleuca (mörkmusseron)

Melanoleuca microcephala

Melanoleuca polioleuca - Melanoleuca polioleuca f. polioleuca, Melanoleuca polioleuca f. pusillaMelanoleuca polioleuca f. langei

Melanoleuca schumacheri, Melanoleuca strictipes (sommarmusseron), Melanoleuca stridula (stripmusseron), Melanoleuca subalpina

Melanoleuca subbrevipes, Melanoleuca subpulverulenta, Melanoleuca turrita, Melanoleuca verrucipes (pärlmusseron), Melanoleuca rasilis

Melanoleuca cinereifolia, Melanoleuca atripes, Melanoleuca friesii

Melanoleuca cognata - Gyllengrå musseron

Ekologi : Barrskog, vägkanter och betesmark. Marken.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Melanoleuca friesii

Ekologi : Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Lövskog

Trädbärande gräsmark ( mina fynd i ögödslad kalkad gräsmatta)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Melanoleuca polioleuca
Ekologi : Gräsmark, trädgård och vägkanter. Marken, bl.a. i gräsmattor.
Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Melanoleuca strictipes - Sommarmusseron

Ekologi : Ängsmark och ädellövskog. Marken.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Melanoleuca subbrevipes

Ekologi : Hedartad gräsmark. Marken.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page