top of page

Mensularia : 2 arter. Nedanstående arter har flyttat från släktet Inonotus.

 

Mensularia nodulosa (bokticka), Mensularia radiata (alticka)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                 2                             2

Mensularia nodulosa - Bokticka.

Ekologi : Bokskog och blandskog. Bark på liggande stammar och grenar av bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08

press to zoom
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-10.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-10.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid 2010-04-02.

press to zoom
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka

Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid 2010-04-02.

press to zoom

Mensularia radiata - Alticka

Ekologi : Löv- och blandskog, helst alskog/-kärr. Döda, stående och döende stammar av lövträd, särskilt al och hassel, men även på björk, bok, oxel, hägg, alm och avenbok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Hässleholm Hovdala 2013-09-07.

press to zoom
Mensularia radiata- Alticka
Mensularia radiata- Alticka
press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-09-29.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2008-12-10

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2008-12-10

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka
press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka
press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka
press to zoom
Mensularia_radiata-_Alticka
Mensularia_radiata-_Alticka
press to zoom
Mensularia_radiata-_Alticka
Mensularia_radiata-_Alticka
press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne. 2008-11-17

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP,, Skäralid. 2010-10-26.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2007-12-05

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2007-12-05

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne. Helsingborg, Ramlösaparken 2008-01-11

press to zoom
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne. Helsingborg, Ramlösaparken 2008-01-11

press to zoom
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka

Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.

press to zoom
bottom of page