top of page

Mensularia : 2 arter. Nedanstående arter har flyttat från släktet Inonotus.

 

Mensularia nodulosa (bokticka), Mensularia radiata (alticka)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                 2                             2

Mensularia nodulosa - Bokticka.

Ekologi : Bokskog och blandskog. Bark på liggande stammar och grenar av bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mensularia radiata - Alticka

Ekologi : Löv- och blandskog, helst alskog/-kärr. Döda, stående och döende stammar av lövträd, särskilt al och hassel, men även på björk, bok, oxel, hägg, alm och avenbok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page