Mensularia : 2 arter. Nedanstående arter har flyttat från släktet Inonotus.

 

Mensularia nodulosa (bokticka), Mensularia radiata (alticka)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                 2                             2

Mensularia nodulosa - Bokticka.

Ekologi : Bokskog och blandskog. Bark på liggande stammar och grenar av bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.
Mensularia_nodulosa_-_Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Genarp. Häckeberga 2013-01-08.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken. 2008-02-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-10.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-20.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-10.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid 2010-04-02.
Mensularia nodulosa - Bokticka
Mensularia nodulosa - Bokticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid 2010-04-02.
Visa mer

Mensularia radiata - Alticka

Ekologi : Löv- och blandskog, helst alskog/-kärr. Döda, stående och döende stammar av lövträd, särskilt al och hassel, men även på björk, bok, oxel, hägg, alm och avenbok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Hässleholm Hovdala 2013-09-07.
Mensularia radiata- Alticka
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-10-06
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2010-09-29.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2008-12-10
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2008-12-10
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia_radiata-_Alticka
Mensularia_radiata-_Alticka
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne. 2008-11-17
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP,, Skäralid. 2010-10-26.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2007-12-05
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2007-12-05
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne. Helsingborg, Ramlösaparken 2008-01-11
Mensularia_radiata_-_Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne. Helsingborg, Ramlösaparken 2008-01-11
Mensularia radiata - Alticka
Mensularia radiata - Alticka. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembygdsparken. 2009-03-29.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan