Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga

EKOLOGI : På marken och mossa i ädellövskog gärna i gamla väg och stigkanter. Neutralt eller svagt surt PH. Under ek och bok 

EKOLOGISK GRUPP : ?

Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga. Sweden, Skåne, Helsingborg, Måryd 2019-09-23

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga . Sporer, 15,6 - 19,8 x 4,4 - 5,0 µm

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga . Sporer, 15,6 - 19,8 x 4,4 - 5,0 µm

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga . Sporer, 15,6 - 19,8 x 4,4 - 5,0 µm

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga . Sporer, 15,6 - 19,8 x 4,4 - 5,0 µm

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga . Sporer, 15,6 - 19,8 x 4,4 - 5,0 µm

press to zoom
Microglossum griseoviride - Grågrön jord
Microglossum griseoviride - Grågrön jord

Microglossum griseoviride - Grågrön jordtunga . Sporer, 15,6 - 19,8 x 4,4 - 5,0 µm

press to zoom