top of page

Mycetinis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          4                                  4

Mycetinis alliaceus (stor lökbrosking), Mycetinis epidryas (dryasbrosking), Mycetinis scorodonius (lökbrosking), Mycetinis kallioneus

Mycetinis querceus (skarp lökbrosking)

Mycetinis alliaceus - Stor lökbrosking

Ekologi : Bokskog. Liggande grenar och kvistar av bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Mycetinis scorodonius  - Lökbrosking
EKOLOGI : Barr- och lövskog samt hagmark och hygge. Liggande grenar och kvistar av barr- och lövträd. Även på döda rötter.
EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Jag hittar mycket av dem i de havsnära, hed-moss-gräsmarkerna mellan Lerberget och Lerhamn.

bottom of page