top of page

Mycoacia - Vaxtaggingar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 3                                    3                              3

Mycoacia aurea (guldvaxtagging), Mycoacia fuscoatra (mörk vaxtagging), Mycoacia uda (ockravaxtagging)

Mycoacia fuscoatra - Mörk vaxtagging
EKOLOGI :  Örtrik lövskog. Undersidan av murken ved av lövträd, bl.a. al och asp. gärna på  pinnar, grenar liggande på fuktig mark, nästan uttorkade våtmarker, dammar mm.
EKOILOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging

Mycoacia fuscoatra - Mörk vaxtagging. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pilshult. 2020-07-06

press to zoom
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging

Mycoacia fuscoatra - Mörk vaxtagging. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pilshult. 2020-07-06

press to zoom
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging

Mycoacia fuscoatra - Mörk vaxtagging. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pilshult. 2020-07-06

press to zoom
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging
Mycoacia_fuscoatra_-_Mörk_vaxtagging

Mycoacia fuscoatra - Mörk vaxtagging. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pilshult. 2020-07-06

press to zoom
Mycoacia uda - Ockravaxtagging
EKOLOGI :  Lövskog, helst ädellövskog. Undersidan av murken ved av bok och al, sällan björk och hägg. Fuktig och näringsrik mark..
EKOILOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Mycoacia_uda_-_Ockravaxtagging
Mycoacia_uda_-_Ockravaxtagging

Mycoacia uda - Ockravaxtagging. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16.

press to zoom
Mycoacia_uda_-_Ockravaxtagging
Mycoacia_uda_-_Ockravaxtagging

Mycoacia uda - Ockravaxtagging. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16.

press to zoom
Mycoacia_uda_-_Ockravaxtagging
Mycoacia_uda_-_Ockravaxtagging

Mycoacia uda - Ockravaxtagging. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16.

press to zoom
bottom of page