top of page

Mycoblastus sanguinarius - Blodlav

EKOLOGI : Skog. Bark och ved av barr- och lövträd, sällan på silikatsten och mossa.

bottom of page