top of page

Myxomphalia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Myxomphalia maura (svartnavling)

Myxomphalia maura - Svartnavling

Ekologi : Brandfält, men även vägkanter och trädgård. Bränd mark, även blottlagd jord. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page