Nemania

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     13                                         12                                12

Nemania aenea, Nemania atropurpurea, Nemania aureolutea, Nemania carbonacea, Nemania chestersii, Nemania colliculosa

Nemania confluens (liten ekdyna), Nemania diffusa, Nemania effusa, Nemania maritima, Nemania prava, Nemania reticulata

Nemania serpens (plattdyna)

Nemania atropurpurea

Ekologi : Löv- och blandskog, helst ädellövskog. Död ved av bok. Sällsynt på asp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Nemania_atropurpurea.__Sweden,_Östergötland,_Omberg,_Bokskogen._2015-05-01._
Visa mer

Nemania serpens - Plattdyna

Ekologi : Lövskog. Ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Nemania serpens - Plattdyna. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-06-13
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan