Nemania

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     13                                         12                                12

Nemania aenea, Nemania atropurpurea, Nemania aureolutea, Nemania carbonacea, Nemania chestersii, Nemania colliculosa

Nemania confluens (liten ekdyna), Nemania diffusa, Nemania effusa, Nemania maritima, Nemania prava, Nemania reticulata

Nemania serpens (plattdyna)

Nemania atropurpurea

Ekologi : Löv- och blandskog, helst ädellövskog. Död ved av bok. Sällsynt på asp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Nemania_atropurpurea.__Sweden,_Östergötland,_Omberg,_Bokskogen._2015-05-01._
Nemania_atropurpurea.__Sweden,_Östergötland,_Omberg,_Bokskogen._2015-05-01._
press to zoom

Nemania confluens - Liten ekdyna

EKOLOGI : Arten växer på gammal naken vitrötad ekved, men har även rapporterats kunna växa på annan ved, t ex alm och ask. 

Grenar, Grov ved (20 - 40 cm), Liggande ved, Medelgrov ved (5 - 20 cm), Mycket grov ved (> 40 cm)

KÄNNETECKEN : Främst på ekar Quercus spp. Liknar i fält den vanligare arten Euepixylon udum som kan hittas på samma typ av substrat men som har plattare stroman utan papiller.

UTBREDNING : I Sverige har arten påträffats i Skåne, först av Fries (1849) sedan av andra på Hallands Väderö. Den är även funnen i Småland, Västergötland och på Öland.

EKOLOGISK GRUPP:  Saprotrof/fag, detrivor

Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna

Nemania confluens - Liten ekdyna. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

press to zoom
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna

Nemania confluens - Liten ekdyna. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

press to zoom
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna

Nemania confluens - Liten ekdyna. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

press to zoom
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna
Nemania_confluens_-_Liten_ekdyna

Nemania confluens - Liten ekdyna. Sweden, Skåne, Båstads kommun, Båstad, Kattvik. 2020-01-29

press to zoom

Nemania serpens - Plattdyna

Ekologi : Lövskog. Ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Nemania serpens - Plattdyna. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-06-13
Nemania serpens - Plattdyna. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-06-13
press to zoom