Nodulisporium cecidiogenes : Är en art som aldeles nyligen blivit införd i Dyntaxa och det finns väldigt lite info om arten över huvdet taget. Antingen en ny art i landet eller mest troligt förbisedd.

Nodulisporium cecidiogenes

Ekologi : Mitt fynd, (första fyndet i landet) parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp på almlåga. (andra fyndet i landet) på ändträ, sågad boklåga. Två fynd i Sverige.

Ekologisk grupp : ?

Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_C
Nodulisporium cecidiogenes, parasit på Coniophora puteana - Källarsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_Coniophora_puteana_-_Källarsvamp_Sweden,_Skåne,_Vallåkra,_Grö
Nodulisporium_cecidiogenes,_parasit_på_Coniophora_puteana_-_Källarsvamp_Sweden,_Skåne,_Vallåkra,_Grö
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan