Omphalina :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    10                                          8                                   8

Omphalina arctica, Omphalina chionophila, Omphalina demissa, Omphalina galericolor, Omphalina kuehneri, Omphalina lilacinicolor

Omphalina mutila, Omphalina pyxidata (torvnavling), Omphalina rivulicola (bäcknavling), Omphalina subhepatica

Omphalina pyxidata - Torvnavling

Ekologi :Väg- och dikeskanter samt betesmark och fjällhed. Marken, bland mossa och på bar jord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12.  (3)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12.  (4)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12.  (1)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12.  (2)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (2)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (8)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (7)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (6)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (4)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (5)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (3)
Omphalina pyxidata - Torvnavling. Sweden, Skåne, Åhus, Horna. 2018-01-12. (1)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan