top of page

Omphalina :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    10                                          8                                   8

Omphalina arctica, Omphalina chionophila, Omphalina demissa, Omphalina galericolor, Omphalina kuehneri, Omphalina lilacinicolor

Omphalina mutila, Omphalina pyxidata (torvnavling), Omphalina rivulicola (bäcknavling), Omphalina subhepatica

Omphalina pyxidata - Torvnavling

Ekologi :Väg- och dikeskanter samt betesmark och fjällhed. Marken, bland mossa och på bar jord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page