top of page

Här hittar ni skålsvampar som växer på löv, lövskaft, nerver och lövförna

Arachnopeziza aurelia

EKOLOGI : Skog. Undersidan av murken ved. Även på vissna löv och foderblad av örter samt frukter.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ascobolus lignatilis

EKOLOGI : Vårt fynd på multnande eklöv. Multnande växtdelar verkar var ett bra substrat för denna skålsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Brunnipila brunneola
(Inte rapporterbar på AP då mykologerna för närvarande är oensse om B. brunneola & B. fuscescens är en eller två arter)
(Texten nedan från Danska https://svampe.databasen.org/)
EKOLOGI: En kortfotad, brunhårig skålsvamp. Håren är cylindriska, 60-110 x 3-5 μm, tjockväggiga, flercelliga, sträva och ofta med en kristallbesatt spets. Asci mäter 40-45 x 3-4 μm, J+. Parafyser lansettlika, 3-5 μm breda, 25-30 μm. De spindelformiga sporerna mäter 6-11 x 1,5-2,5 μm. Växer på eklöv och ekollon. (Bøge-frynseskive (B. fuscescens s.st.) ligner meget, men gror kun på bøgeblade og bogskåle, og har lidt mindre sporer.)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Brunnipila fuscescens

EKOLOGI: Ekskog, men även bokskog. Lövförna. Även på bladnerver och frökapslar

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Calycellina fagina
EKOLOGI : Ingen info på Dyntaxa, går ej att rapportera: Mitt fynd bok löv i ädellövskog.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING OBS! Det är de små gråa vid sidan av Rutstroemia petiolorum :)

Ciboria conformata

EKOLOGI : Utbredning dåligt känd. Lövskog. Blad av al och ev. björk och asp.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Coccomyces : 7 arter ?

 

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                   6                         5                                5

Coccomyces arctostaphyli (mjölonsprickling), Coccomyces australis, Coccomyces coronatus (kronsprickling), Coccomyces dentatus

Coccomyces ledi (skvattramssprickling), Coccomyces leptideus (blåbärssprickling), Coccomyces tumidus

Coccomyces dentatus

EKOLOGI : På döda löv av Ek - Quercus

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenoscyphus aesculi
EKOLOGI : Lövförna av Aesculus hippocastanum - Hästkastanj

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus albidus.

EKOLOGI : På skaften på vissna asklöv

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus caudatus

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Lövförna av asp och sälg, särskilt på lövens skaft och nerver.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus epiphyllus - Bladskål
EKOLOGI : Triviallövskog. Vissna löv av björk och sälg/vide. Går även på bokfrökapslar och ollon. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus repandu

EKOLOGI: Skog och jordbruksmark. Vissna örtstjälkar. Men jag har hittat den på rätt nerbrutna löv och lövskaft, som detta fyndet.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor

Rutstroemia luteovirescens - Lönnbladsskål
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Bladskaft på vissna ek-, asp-, lönn- och lindlöv på marken.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rutstroemia petiolorum

EKOLOGI : På fallna och ruttnade löv främst på lövens skaft och nerver.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE) men troligen, Saprotrof/fag, detrivor

Rutstroemia sydowiana

EKOLOGI:  På fallna och ruttnade löv främst på lövens skaft och nerver.

EKOLOGISK GRUPP : Ej bedömd (NE) men troligen, Saprotrof/fag, detrivor

Sclerotinia capillipes (första fyndet i Sverige?)

EKOLOGI : Klibbalsumpskog även funnen i annan fuktig miljö med  Alnus incana - gråal och Fraxinus excelsior - ask. Fuktiga, kraftigt nedbrutna/ruttna löv av Alnus glutinosa - klibbal även på Alnus incana - gråal och eventuellt också på stark nedbrutna löv av Fraxinus excelsior - ask.

EKOLOGISK GRUPP : Inga uppgifter men troligen Saprotrof/fag, detrivor

Trochila ilicina 

EKOLOGI : Ej bedömd (NE) Mitt fynd på fjolårslöv av Ilex aquifolium - järnek (jag/vi hittar den nästan alltid då vi tittar på vissna löv av Ilex aquifolium - järnek)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Venturia radiosa - Aspskorv
EKOLOGI : Lövförna/löv av asp

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page