top of page

Här hittar ni skålsvampar/snyltskålar som lever på andra svampar

Polydesmia pruinosa -  Vit snyltskål

Ekologi : Löv- och blandskog. På och vid pyrenomyceter, ofta slätnästing Diatrype stigma, på kvistar och grenar av bl.a. björk, hassel och bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page