top of page

Här hittar du skålsvampar som växer på örter & växter

Brunnipila clandestina - Hallonskål

EKOLOGI: Skog och kulturmark. Hallonstjälkar Rubus ideaeus.

Även på dunörts- och tistelstjälkar, Epilobium spp. resp. Cirsium spp.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Calloria neglecta - Nässelplätt
EKOLOGI : Skog och kulturmark. Döda stjälkar av brännässla Urtica dioica.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Calycina herbarum - Stjälkskål
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. Vissna stjälkar av brännässla Urtica dioica.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Crocicreas coronatum - Tandskål

EKOLOGI : På döda örtstänglar, tunna grenar av olvon (viburnum) och bladskaft av ask (fraxinus).

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Crocicreas cyathoideum - Trattskål
EKOLOGI : Lövskog. Vissna löv, stjälkar av örter och gräs samt på ved av lövträd.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Dumontinia tuberosa - Sippskål
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Marken. På rhizom från vit- och gulsippa Amemone nemorosa resp. A. ranunculoides. Vår- och försommarsvamp.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Godronia callunigera - Ljungskål
EKOLOGI : Skog och rished. Kvistar av ljung Calluna vulgaris.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Heterosphaeria patella - Umbellatskål
EKOLOGI: Sumpskog och fuktig kulturmark. Vissna stjälkar av flockblomstriga örter, speciellt strätta Angelica sylvestris.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Hymenoscyphus consobrinus
EKOLOGI : Vanligast på Rumex acetosella - Bergsyra och
Rumex conglomeratus. - Dikesskräppa
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : 6 fynd på AP 2021.
Hymenoscyphus humuli
EKOLOGI : Ny för Sverige! Hymenoscyphus humuli, en gulaktig liten skålsvamp som växer på döda stjälkar av humle - Humulus lupulus. på marken liggande stjälkar som ligger lite fuktigt i undervegetationen
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Arten är i Norden tidigare endast känd från två lokaler i Finland, totalt 125 rapporterade fynd runt om i Europa; Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Belgien, Nederländerna, Italien, Storbritannien.
Hymenoscyphus lutescens
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) (Enligt Ellis & Ellis och Nordens Svampe skall den gå på tallkottar.
EKOLOGISK GRUPP:  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Detta fynd är bestämd av SÅH och han brukar ha rätt.)
Hymenoscyphus menthae
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. Vissna tvåhjärtbladiga örtstjälkar

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Hymenoscyphus repandus
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. Vissna örtstjälkar
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenoscyphus scutula - Långfotad stjälkskål

EKOLOGI: Skog och jordbruksmark. Vissna örtstjälkar speciellt av korgblommiga växter, familjen Asteraceae.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lasiobelonium nidulum
EKOLOGI : Ädellövskog. På storrams Polygonatum multiflorum.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ijuhya equiseti-hyemalis

EKOLOGI : Substrat: döda stjälkar av skavfräken (Equisetum hyemale). 

KÄNNETECKEN : Sporer: 1-septerade, 9-11,5 x 2,5-3 µm

EKOLOGISK GRUPP. : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Ny för Norden!

Olla millepunctata
EKOLOGI: På grova örtstänger och björnbärsstjälkar.
EKOLOGISK GRUPP:  Okänd
Endast 5 fynd rapporterade på AP (2021).
Pezicula myrtillina
EKOLOGI : På dött blåbärsris, Vaccinium myrtillus. Juli- dec.
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Två noterde fynd  på AP.
Pseudopeziza trifolii
EKOLOGI : På levande blad av klöver (Trifolium) Ofta på döda bruna fläckar men inte alltid.
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
 
Pyrenopeziza carduorum
EKOLOGI : På döda tistelstjälkar (Carsium).
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Endast 12 fynd rapporterade på AP. Av alla fynd i Skåne är tre mina och Stefan Phalagorn har10 (2023).
Pyrenopeziza chamaenerii
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) Mitt fynd på vissna fjolårsstjälkar av
Chamaenerion angustifolium - mjölke
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Endast 6 fynd rapporterade på AP två av dem mina (2021).

Pyrenopeziza digitalina
EKOLOGI : Ej rapporterbar på AP.  Danskarna kallar den "Fingerborgkärnskiva" mitt fynd på just fingerborgsblomma. 
https://svampe.databasen.org/taxon/19568
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pyrenopeziza mercurialis
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) Mitt fynd på vissna fjolårsstjälkar av skogsbingel - Mercurialis perennis som verkar vara det substratet den föredrar
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Endast 15 fynd rapporterade på AP (2023).
Remleria myrtillinoides
EKOLOGI: Mitt fynd på död blåbärssjälk
EKOLOGISK GRUPP: Okänd
Rutstroemia fruticeti (Ny för Sverige, Jag & Stefan Phalagorn)
EKOLOGI : På döda stammar av björnbär (Rubus subg. Rubus / R. fruticosus)
FÖREKOMST : Arten är tidigare endast funnen i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Storbritannien, Schweiz, Spanien, Montenegro, Marocko.

EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
Stictis stellata 
EKOLOGI : på  Rosendunört - Epilobium hirsutum och
Hampflockel - Eupatorium cannabinum
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
Trichopeziza leucophaea
EKOLOGI : Skog, kulturmark m.m. Saprofyt på vissna stjälkar av örter.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål
EKOLOGI : Skog och kulturmark. Brännässlor Urtica dioica och örtstjälkar bl.a. hundkäx Anthriscus sylvestris.
EKOLOGISK GRUPP:  Saprotrof/fag, detrivor
bottom of page