Här hittar du skålsvampar som växer på örter & växter

Brunnipila clandestina - Hallonskål

EKOLOGI: Skog och kulturmark. Hallonstjälkar Rubus ideaeus.

Även på dunörts- och tistelstjälkar, Epilobium spp. resp. Cirsium spp.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Brunnipila_clandestina_-_Hallonskål._Sweden_Skåne_Hässlunda,_Mölledammen._2015-05-14_
Brunnipila clandestina - Hallonskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13. (4)
Brunnipila clandestina - Hallonskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13. (3)
Visa mer
Calloria neglecta - Nässelplätt
EKOLOGI : Skog och kulturmark. Döda stjälkar av brännässla Urtica dioica.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Calloria neglecta - Nässelplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Triangelskogen. 2016-03-25. (11)
Calloria neglecta - Nässelplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Triangelskogen. 2016-03-25. (8)
Calloria neglecta - Nässelplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Triangelskogen. 2016-03-25. (10)
Calloria neglecta - Nässelplätt. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2017-04-16. (12)
Calloria neglecta - Nässelplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Triangelskogen. 2016-03-25. (9)
Visa mer
Calycina herbarum - Stjälkskål
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. Vissna stjälkar av brännässla Urtica dioica.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2015-05-17. (2)
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2015-05-17. (3)
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2015-05-17. (5)
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2015-05-17. (1)
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket 2016-05-22.
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket 2016-05-22. (3)
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket 2016-05-22. (1)
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket 2016-05-22. (2)
Calycina herbarum - Stjälkskål
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barebäcks hamn 2019-12-13.
Calycina herbarum - Stjälkskål
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barebäcks hamn 2019-12-13.
Visa mer

Crocicreas coronatum - Tandskål

EKOLOGI : På döda örtstänglar, tunna grenar av olvon (viburnum) och bladskaft av ask (fraxinus).

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Crocicreas_coronatum_-_Tandskål
Crocicreas coronatum - Tandskål. Sweden, Skåne, Dalby, Dalby norreskog. 2020-10-31.
Crocicreas_coronatum_-_Tandskål
Crocicreas coronatum - Tandskål. Sweden, Skåne, Dalby, Dalby norreskog. 2020-10-31.
Crocicreas_coronatum_-_Tandskål
Crocicreas coronatum - Tandskål. Sweden, Skåne, Dalby, Dalby norreskog. 2020-10-31.
Show More
Crocicreas cyathoideum - Trattskål
EKOLOGI : Lövskog. Vissna löv, stjälkar av örter och gräs samt på ved av lövträd.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Calycina herbarum - Stjälkskål
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barsebäcks hamn 2019-12-13.
Calycina herbarum - Stjälkskål
Calycina herbarum - Stjälkskål. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barsebäcks hamn 2019-12-13.
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (7)
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (6)
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (8)
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02 ( (9)
Crocicreas_cyathoideum_-_Trattskål._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2017-05-13.__(3)
Crocicreas_cyathoideum_-_Trattskål._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2017-05-13.__(2)
Crocicreas_cyathoideum_-_Trattskål._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2017-05-13.__(1)
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-10-04. (2)
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-10-04. (5)
Crocicreas cyathoideum - Trattskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-10-04. (4)
Visa mer
Dumontinia tuberosa - Sippskål
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Marken. På rhizom från vit- och gulsippa Amemone nemorosa resp. A. ranunculoides. Vår- och försommarsvamp.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Namnlöst-1
Dumontinia tuberosa Sippskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad 2010-04-24. (12)
Dumontinia tuberosa Sippskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad 2010-04-24. (3)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (8)
Dumontinia tuberosa Sippskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad 2010-04-24. (5)
Dumontinia tuberosa Sippskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad 2010-04-24. (11)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (20)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Halland, Laholm, Hollandsbjär. 2017-04-30. (3)
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2018-04-29.
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Halland, Laholm, Hollandsbjär. 2017-04-30. (2)
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29_(9)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (15)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (11)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (12)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (21)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (18)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (19)
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29_(1)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (16)
Dumontinia tuberosa - Sippskål. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2016-04-29 (14)
Dumontinia_tuberosa_-_Sippskål._Sweden,_Skåne,_Viken,_Christinelund._2016-04-29_(8)
Visa mer
Heterosphaeria patella - Umbellatskål
EKOLOGI: Sumpskog och fuktig kulturmark. Vissna stjälkar av flockblomstriga örter, speciellt strätta Angelica sylvestris.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Heterosphaeria patella - Umbellatskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02. (10)
Heterosphaeria patella - Umbellatskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02. (11)
Heterosphaeria patella - Umbellatskål. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02. (9)
Visa mer
Hymenoscyphus consobrinus
EKOLOGI : Vanligast på Rumex acetosella - Bergsyra och
Rumex conglomeratus. - Dikesskräppa
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : 6 fynd på AP 2021.
Hymenoscyphus consobrinus. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22 (16)
Visa mer
Hymenoscyphus lutescens
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) (Enligt Ellis & Ellis och Nordens Svampe skall den gå på tallkottar.
EKOLOGISK GRUPP:  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Detta fynd är bestämd av SÅH och han brukar ha rätt.)
Hymenoscyphus lutescens. substrat jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum Sweden, Skåne, Råå, Esket.
Hymenoscyphus lutescens. substrat jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum Sweden, Skåne, Råå, Esket.
Hymenoscyphus lutescens. substrat jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum Sweden, Skåne, Råå, Esket.
Visa mer
Hymenoscyphus repandus
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. Vissna örtstjälkar
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Hymenoscyphus_repandus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långberga._2011-04-10.__(4)
Hymenoscyphus_repandus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långberga._2011-04-10.__(3)
Hymenoscyphus_repandus._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Långberga._2011-04-10.__(5)
Visa mer

Hymenoscyphus scutula - Långfotad stjälkskål

EKOLOGI: Skog och jordbruksmark. Vissna örtstjälkar speciellt av korgblommiga växter, familjen Asteraceae.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hymenoscyphus scutula - Långfotad stjälkskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (5)
Hymenoscyphus scutula - Långfotad stjälkskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (6)
Hymenoscyphus scutula - Långfotad stjälkskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (3)
Hymenoscyphus scutula - Långfotad stjälkskål. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (1)
Visa mer
Lasiobelonium nidulum
EKOLOGI : Ädellövskog. På storrams Polygonatum multiflorum.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Lasiobelonium_nidulum
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13.
Lasiobelonium_nidulum
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2017-05-13.
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (9)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (12)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (11)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (10)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (14)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (13)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (15)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (7)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (5)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (6)
Lasiobelonium nidulum. Sweden, Skåne, Färlöv, Bjärlöv . 2017-05-17. (8)
Visa mer
Olla millepunctata
EKOLOGI: På grova örtstänger och björnbärsstjälkar.
EKOLOGISK GRUPP:  Okänd
Endast 5 fynd rapporterade på AP (2021).
Olla_millepunctata._Sweden_Skåne_Hässlunda,_Mölledammen._2015-05-14_(55)
Olla_millepunctata._Sweden_Skåne_Hässlunda,_Mölledammen._2015-05-14_(56)
Olla millepunctata. Sweden Skåne Hässlunda, Mölledammen. 2015-05-14 (1)
Visa mer
Pyrenopeziza chamaenerii
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) Mitt fynd på vissna fjolårsstjälkar av
Chamaenerion angustifolium - mjölke
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Endast 6 fynd rapporterade på AP två av dem mina (2021).
Pyrenopeziza_chamaenerii
Pyrenopeziza chamaenerii. Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2020-07-06.
Show More
Pyrenopeziza mercurialis
EKOLOGI : Ej bedömd (NE) Mitt fynd på vissna fjolårsstjälkar av
Skogsbingel - Mercurialis perennis som verkar vara det substratet den föredrar
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
NOTERING : Endast 6 fynd rapporterade på AP (2021).
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sweden, Skåne, Linderöd, Lindemölla. 2019-05-17.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sporer 7,5 - 11,0 x 2,2 - 3,0 µm, Asci 37,4 - 44,0 x 6,6 µm.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sporer 7,5 - 11,0 x 2,2 - 3,0 µm, Asci 37,4 - 44,0 x 6,6 µm.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sporer 7,5 - 11,0 x 2,2 - 3,0 µm, Asci 37,4 - 44,0 x 6,6 µm.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sporer 7,5 - 11,0 x 2,2 - 3,0 µm, Asci 37,4 - 44,0 x 6,6 µm.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sporer 7,5 - 11,0 x 2,2 - 3,0 µm, Asci 37,4 - 44,0 x 6,6 µm.
Pyrenopeziza mercurialis
Pyrenopeziza mercurialis. Sporer 7,5 - 11,0 x 2,2 - 3,0 µm, Asci 37,4 - 44,0 x 6,6 µm.
Show More
Remleria myrtillinoides
EKOLOGI: Mitt fynd på död blåbärssjälk
EKOLOGISK GRUPP: Okänd
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sweden, Skåne, Perstorp, Uggleskogen. 2020-11-14
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sweden, Skåne, Hjärnarp, Århultsbäcken. 2019-07-03
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sweden, Skåne, Hjärnarp, Århultsbäcken. 2019-07-03
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sweden, Skåne, Hjärnarp, Århultsbäcken. 2019-07-03
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer, 10,0 - 15,0 x 5,0 -7,0 µm. Asci 85,0 - 97,0 x 11,0 12,0 µm
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer, 10,0 - 15,0 x 5,0 -7,0 µm. Asci 85,0 - 97,0 x 11,0 12,0 µm
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer, 10,0 - 15,0 x 5,0 -7,0 µm. Asci 85,0 - 97,0 x 11,0 12,0 µm
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer, 10,0 - 15,0 x 5,0 -7,0 µm. Asci 85,0 - 97,0 x 11,0 12,0 µm
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer, 10,0 - 15,0 x 5,0 -7,0 µm. Asci 85,0 - 97,0 x 11,0 12,0 µm
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer 12,1 - 14,3 x 4,4 -6,6 µm.
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer 12,1 - 14,3 x 4,4 -6,6 µm.
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer 12,1 - 14,3 x 4,4 -6,6 µm.
Remleria myrtillinoides
Remleria myrtillinoides. Sporer 12,1 - 14,3 x 4,4 -6,6 µm.
Show More
Stictis stellata 
EKOLOGI : på  Rosendunört - Epilobium hirsutum och
Hampflockel - Eupatorium cannabinum
EKOLOGISK GRUPP :  Ej bedömd (NE)
Stictis stellata Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2011-06-28 (2)
Stictis stellata Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2011-06-28 (3)
Visa mer
Trichopeziza leucophaea
EKOLOGI : Skog, kulturmark m.m. Saprofyt på vissna stjälkar av örter.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor
Trichopeziza_leucophaea._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2011-04-02._(2)
Trichopeziza_leucophaea._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2011-04-02._(1)
Trichopeziza leucophaea. Sweden, Skåne, Dalby, Dalby söderskog. 2011-04-02. (3)
Trichopeziza leucophaea. Sweden, Skåne, Dalby, Dalby söderskog. 2011-04-02. (4)
Trichopeziza_leucophaea._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.__2011-04-19.__(6)
Trichopeziza_leucophaea._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.__2011-04-19.__(5)
Trichopeziza_leucophaea._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.__2011-04-19.__(3)
Visa mer
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål
EKOLOGI : Skog och kulturmark. Brännässlor Urtica dioica och örtstjälkar bl.a. hundkäx Anthriscus sylvestris.
EKOLOGISK GRUPP:  Saprotrof/fag, detrivor
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (6)
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (3)
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (5)
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (1)
Trichopeziza sulphurea - Nässelskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Esket. 2017-03-19. (2)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan