Här hittar ni skålsvampar som växer på naken jord, förna, sand och grus

Aleuria aurantia - Mönjeskål

Ekologi : Skogsväg, väg- och dikeskanter. Även trottoarer. Bar sand och grus. Nyligen störd mark. 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (15)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (15)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (14)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (14)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (16)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (16)
Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (18)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (18)
Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål
Aleuria aurantia - Mönjeskål

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevångskogen. 2019-10-02.

Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (17)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (17)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (11)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (11)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (1)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (1)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (9)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (9)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (7)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (7)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (10)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Värmland 2010-09-15. (10)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-12. (5)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-12. (5)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-12. (8)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-12. (8)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-12. (7)
Aleuria aurantia - Mönjeskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-12. (7)

Anthracobia melaloma

EKOLOGI : Brandfält. Bränd mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Anthracobia melaloma
Anthracobia melaloma

Anthracobia melaloma. Sweden, Skåne, Dalby, Knivås. 2020-10-31

Anthracobia melaloma
Anthracobia melaloma

Anthracobia melaloma. Sweden, Skåne, Dalby, Knivås. 2020-10-31

Caloscypha fulgens - Kameleontskål

Ekologi : Ängsgranskog och ädellövskog. Ibland trädgård och park. Marken, på förna bland örtrik vegetation. Ibland brandfläckar. Troligen kalkgynnad. Vår- och försommarsvamp, helst snörika år.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Norge, Hadeland, Jevnaker. 2018-05-12.

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (27)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (27)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (28)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (28)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (22)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (22)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (24)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (24)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (23)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (23)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-01.
Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sweden, Östergötland, Omberg, Bokskogen. 2015-05-01.
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål
Caloscypha_fulgens_-_Kameleontskål

Caloscypha fulgens - Kameleontskål. Sporer 5-6 my Asci 95-105 x 10 my.

Cudonia circinans - Mössmurkling

Ekologi : Granskog, men även fjällbjörkskog. Förna, bl.a. barrförna.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Cudonia circinans - Mössmurkling
Cudonia circinans - Mössmurkling
Cudonia_circinans_-_Mössmurkling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07.
Cudonia_circinans_-_Mössmurkling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07.
Cudonia_circinans_-_Mössmurkling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Cudonia_circinans_-_Mössmurkling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Cudonia circinans - Mössmurkling. Sweden, Värmland. 2009-09-03. (1)
Cudonia circinans - Mössmurkling. Sweden, Värmland. 2009-09-03. (1)
Cudonia circinans - Mössmurkling. Sweden, Värmland. 2009-09-03. (2)
Cudonia circinans - Mössmurkling. Sweden, Värmland. 2009-09-03. (2)

Geopora arenicola - Sandskål

Ekologi : Väg- och dikeskanter samt ruderatmark och brandfält. Blottlagd mineraljord. Ofta bränd, kalkrik mark. Med löv- och barrträd

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sweden, Skåne, Klagshamn, Klaghamns udde. 2021-05-20

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm, asci, 220 - 245 x 15,0 17,5 µm.

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm, asci, 220 - 245 x 15,0 17,5 µm.

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm, asci, 220 - 245 x 15,0 17,5 µm.

Geopora arenicola - Sandskål
Geopora arenicola - Sandskål

Geopora arenicola - Sandskål. Sporer, 20,5 - 27,5 x 13,5 - 16,5 µm, asci, 220 - 245 x 15,0 17,5 µm.

Geopora arenicola - Sandskål. Hår (3)
Geopora arenicola - Sandskål. Hår (3)

Geopora arenicola - Sandskål. Hår

Geopora arenicola - Sandskål. Hår (2)
Geopora arenicola - Sandskål. Hår (2)

Geopora arenicola - Sandskål. Hår

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. 

Ekologi : Brandfält och barrskog. Bränd mark. Sällan på bränd, murken ved. Våren till hösten.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål
Geopyxis_carbonaria_-_Stybbskål

Geopyxis carbonaria - Stybbskål. Sweden, Gotland, Lärbro, Hammaränget naturreservat. 2018-10-01

Humaria hemisphaerica - Luddskål

Ekologi : Skog, park och trädgård. Bar jord och förna på näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-06-28. (2)
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-06-28. (2)
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-06-28. (1)
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-06-28. (1)
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-06-28. (3)
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-06-28. (3)
Humaria_hemisphaerica,_Luddskål._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_Balsberget._2010-09-07._
Humaria_hemisphaerica,_Luddskål._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_Balsberget._2010-09-07._
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03.
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03.
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (57)
Humaria hemisphaerica - Luddskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (57)

Leotia lubrica - Slemmurkling

Ekologi : Skog. Förna. Fuktig mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (2)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (2)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (1)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (1)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (15)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (15)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (16)
Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (16)
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-01-15._
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-01-15._
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling

Leotia lubrica - Slemmurkling. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2015-09-18
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2015-09-18
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25_(47)
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25_(47)
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25_(48)
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25_(48)
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25_(49)
Leotia_lubrica,_Slemmurkling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25_(49)
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a

Leotia lubrica - Slemmurkling angripen av Hypomyces leotiicola. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a

Leotia lubrica - Slemmurkling angripen av Hypomyces leotiicola. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a

Leotia lubrica - Slemmurkling angripen av Hypomyces leotiicola. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a

Leotia lubrica - Slemmurkling angripen av Hypomyces leotiicola. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a
Leotia_lubrica_-_Slemmurkling_angripen_a

Leotia lubrica - Slemmurkling angripen av Hypomyces leotiicola. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Leucoscypha leucotricha

EKOLOGI : I lövskog djupt ner i förnan i kontakt med ektomykorrizarötter, troligen parasit på dem.

EKOLOGISK GRUPP : "Parasit" ?

Leucoscypha leucotricha
Leucoscypha leucotricha

Leucoscypha leucotricha. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.

Leucoscypha leucotricha
Leucoscypha leucotricha

Leucoscypha leucotricha. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.

Melastiza contorta - Fagerskål

Ekologi : Granskog. Marken. Barrmatta under gran. Mitt fynd i mossa i granskog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (10)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (10)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (11)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (11)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (12)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (12)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (9)
Melastiza contorta - Fagerskål. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa. 2017-11-04 (9)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(9)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(9)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(8)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(8)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(7)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(7)
Melastiza contorta - Fagerskål. (10)
Melastiza contorta - Fagerskål. (10)
Melastiza contorta - Fagerskål. (11)
Melastiza contorta - Fagerskål. (11)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(4)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(4)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(6)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(6)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(5)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(5)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(2)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(2)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(1)
Melastiza_contorta_-_Fagerskål.__(1)

Otidea alutacea - Läderöra

Ekologi :Lövskog och gräsmark. Marken.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Otidea_alutacea_-_Läderöra._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.
Otidea_alutacea_-_Läderöra._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05.

Otidea bufonia - Mörkbrunt haröra

Ekologi :Löv- och barrskog. Marken.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Otidea bufonia - Mörkbrunt haröra. Sweden, Småland. (2)
Otidea bufonia - Mörkbrunt haröra. Sweden, Småland. (2)
Otidea bufonia - Mörkbrunt haröra. Sweden, Småland. (3)
Otidea bufonia - Mörkbrunt haröra. Sweden, Småland. (3)

Otidea onotica - Stort haröra

Ekologi : Ek- och hasselblandskog. Näringsrik mark. Under ek och hassel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (3)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (3)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (2)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (2)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (4)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (4)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar 2014-10-01. (11)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Krika, Klöva hallar 2014-10-01. (11)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (34)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (34)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (37)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (37)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (35)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (35)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09 (2)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09 (2)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09 (5)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09 (5)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09 (4)
Otidea onotica - Stort haröra. Sweden, Skåne, Sjöbo, Fyledalen. 2011-09-09 (4)
Otidea_onotica_-_Stort_haröra._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Otidea_onotica_-_Stort_haröra._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Otidea_onotica_-_Stort_haröra._Sweden,_Småland,_Slingsviken,_Bjulebo._2017-10-04_(10)
Otidea_onotica_-_Stort_haröra._Sweden,_Småland,_Slingsviken,_Bjulebo._2017-10-04_(10)
Otidea_onotica_-_Stort_haröra._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07.
Otidea_onotica_-_Stort_haröra._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07.

Peziza badia - Brunskål

Ekologi : Barrskog, skogsvägar och vägkanter. Marken, bl.a. i gräsmattor. Sandig sur jord. Ofta störd mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza badia - Brunskål. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2016-08-15. (1)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2016-08-15. (1)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2016-08-15. (2)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2016-08-15. (2)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2016-08-15. (3)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2016-08-15. (3)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (1)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (1)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (2)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (2)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (3)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (3)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2007-10-04. (2)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2007-10-04. (2)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2007-10-04. (3)
Peziza badia - Brunskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2007-10-04. (3)

Peziza echinospora - Brun brandskål

Ekologi : Brandfält. Förkolnade vedrester på marken. Våren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza echinospora - Brun brandskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2008- (4)
Peziza echinospora - Brun brandskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2008- (4)
Peziza echinospora - Brun brandskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2008- (3)
Peziza echinospora - Brun brandskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2008- (3)
Peziza echinospora - Brun brandskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2008- (2)
Peziza echinospora - Brun brandskål. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2008- (2)

Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT)

Ekologi :Trots att blåmjölkig storskål är sällsynt verkar den kunna växa i en rad olika miljöer. Den är funnen i olika typer av lövskog, såväl av magrare som av rikare typ, samt i granskog med stort lövinslag. Flera fynd kommer dock från något rikare miljöer med tydlig kalkinfluens. I Danmark uppges arten främst växa i relativt mager skog. Från Schweiz uppges arten växa i såväl löv- som barrskog, ofta bland mossa men även på naken jord bland löv.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01
Peziza saniosa - Blåmjölkig storskål, (NT). Sweden Västergötland, Arle, Värle gammelskog. 2009-09-01

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. 

Ekologi : Brandfält. Förkolnade vedrester på marken. Våren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Skåne, Sjöbo, Öveds Kloster. 2018-04-28.

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Skåne, Sjöbo, Öveds Kloster. 2018-04-28.

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Skåne, Sjöbo, Öveds Kloster. 2018-04-28.

Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå
Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå
Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå
Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå
Peziza_subviolacea_-_Vårtsporig_brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 13,2 x 6,6 - 7.7 µm

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 13,2 x 6,6 - 7.7 µm

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 13,2 x 6,6 - 7.7 µm

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 13,2 x 6,6 - 7.7 µm

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 13,2 x 6,6 - 7.7 µm

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 12,1 x 6,6 - 7,7. Asci, 189 - 255 x 11,0.

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå
Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskå

Peziza subviolacea - Vårtsporig brandskål. Sporer, 11,0 - 12,1 x 6,6 - 7,7. Asci, 189 - 255 x 11,0.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål 

EKOLOGI : Lövskog. Mulljord. Näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå
Peziza succosa - Gulmjölkig storskå

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå
Peziza succosa - Gulmjölkig storskå

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå
Peziza succosa - Gulmjölkig storskå

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå
Peziza succosa - Gulmjölkig storskå

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå
Peziza succosa - Gulmjölkig storskå

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå
Peziza succosa - Gulmjölkig storskå

Peziza succosa - Gulmjölkig storskå. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål
Peziza succosa - Gulmjölkig storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Sporer, (13,5) 15 -1 7.5 x (6,5) 7 - 8.5 µm . Dåligt mogna

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål
Peziza succosa - Gulmjölkig storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Sporer, (13,5) 15 -1 7.5 x (6,5) 7 - 8.5 µm . Dåligt mogna

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål
Peziza succosa - Gulmjölkig storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Sporer, (13,5) 15 -1 7.5 x (6,5) 7 - 8.5 µm . Dåligt mogna

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål
Peziza succosa - Gulmjölkig storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Sporer, (13,5) 15 -1 7.5 x (6,5) 7 - 8.5 µm . Dåligt mogna

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål
Peziza succosa - Gulmjölkig storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Sporer, (13,5) 15 -1 7.5 x (6,5) 7 - 8.5 µm . Dåligt mogna

Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål
Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Parafyser & Asci.

Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål
Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Parafyser & Asci.

Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål
Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Parafyser & Asci.

Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål
Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Parafyser & Asci.

Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål
Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Parafyser & Asci.

Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål
Peziza_succosa_-_Gulmjölkig_storskål

Peziza succosa - Gulmjölkig storskål. Parafyser & Asci.

Phaeohelotium geogenum 

Ekologi : Ej bedömd (NE) På AP finns bara ett fynd och det är mitt, fyndet har jag gjort på naken jord i ädellövskog

Ekologisk grupp : Ej bedömd (NE)

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Tåssjö, Trollehallar. 2019-09-27

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Tåssjö, Trollehallar. 2019-09-27

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Tåssjö, Trollehallar. 2019-09-27

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Tåssjö, Trollehallar. 2019-09-27

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Tåssjö, Trollehallar. 2019-09-27

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Tåssjö, Trollehallar. 2019-09-27

Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (12)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (12)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (10)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (10)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (13)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (13)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (11)
Phaeohelotium geogenum. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2014-10-05. (11)
Phaeohelotium_geogenum
Phaeohelotium_geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sporer, 23,0 - 36,0 (46) µm Asci 130 - 160 µm.

Phaeohelotium_geogenum
Phaeohelotium_geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sporer, 23,0 - 36,0 (46) µm Asci 130 - 160 µm.

Phaeohelotium geogenum
Phaeohelotium geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sporer, 23,0 - 36,0 (46) µm Asci 130 - 160 µm.

Phaeohelotium_geogenum
Phaeohelotium_geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sporer, 23,0 - 36,0 (46) µm Asci 130 - 160 µm.

Phaeohelotium_geogenum
Phaeohelotium_geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sporer, 23,0 - 36,0 (46) µm Asci 130 - 160 µm.

Phaeohelotium_geogenum
Phaeohelotium_geogenum

Phaeohelotium geogenum. Sporer, 23,0 - 36,0 (46) µm Asci 130 - 160 µm.

Phaeohelotium_geogenum
Phaeohelotium_geogenum

Phaeohelotium geogenum. Asci 130 - 160 µm & Parafycer.

Phaeohelotium geogenum. Parafycer
Phaeohelotium geogenum. Parafycer

Phaeohelotium geogenum. Asci 130 - 160 µm & Parafycer.

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål

Ekologi : Barrskog, helst blåbärsgranskog. Barrmatta, mossor och döda grangrenar på marken. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål
Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Norge, Fredriksstad, Vettetoppen. 2018-05-10.

Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål
Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Norge, Fredriksstad, Vettetoppen. 2018-05-10.

Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål
Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Norge, Fredriksstad, Vettetoppen. 2018-05-10.

Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål
Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Norge, Fredriksstad, Vettetoppen. 2018-05-10.

Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål
Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Norge, Fredriksstad, Vettetoppen. 2018-05-10.

Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål
Pseudoplectania_nigrella_-_Svart_vårskål

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Norge, Fredriksstad, Vettetoppen. 2018-05-10.

Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Hälsingland, Bollnäs, Rengsjö. 6806023, 1544409. 2014-03-0
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Sweden, Västergötland, Länghem, Forsahult (17)
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Sweden, Västergötland, Länghem, Forsahult (17)
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Sweden, Västergötland, Länghem, Forsahult (15)
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Sweden, Västergötland, Länghem, Forsahult (15)
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Sweden, Västergötland, Länghem, Forsahult (13)
Pseudoplectania nigrella - Svart vårskål. Sweden, Västergötland, Länghem, Forsahult (13)

Ramsbottomia crechqueraultii

Ekologi : Jordbruksmark och skog. Marken. Ett fynd på AP, det gjorde jag i samband med en PH-exkursion

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26.
Ramsbottomia_crechqueraultii._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26.
Ramsbottomia_crechqueraultii,_och_Askskottsjuka,_Hymenoscyphus_pseudoalbidus._Sweden,_Skåne,_Äspehul
Ramsbottomia_crechqueraultii,_och_Askskottsjuka,_Hymenoscyphus_pseudoalbidus._Sweden,_Skåne,_Äspehul
Ramsbottomia_crechqueraultii,_och_Askskottsjuka,_Hymenoscyphus_pseudoalbidus._Sweden,_Skåne,_Äspehul
Ramsbottomia_crechqueraultii,_och_Askskottsjuka,_Hymenoscyphus_pseudoalbidus._Sweden,_Skåne,_Äspehul

Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU).

Ekologi : JBombmurklas levnadssätt är okänt, oklart om det är en saprofyt som lever av att bryta ner granens barrförna eller en svamp som bildar mykorrhiza med gran. Fruktkropparna uppträder gärna nedsänkta i mosstäcket just i kanten mot de torra barrmattor utan mosstäcke som man finner under gamla granar. Växtplatsen är i regel en frisk, lågörtsrik granskog med mossor och kruståtel, gärna på något kalkpåverkad jordmån. Marken är i regel väldränerad och med ett rörligt markvatten utan stagnation, t.ex. vid foten av moränryggar eller längs sluttande bäckdråg. De flesta lokalerna ligger längs rullstensåsar eller på sandig svallad morän, ibland på grovblockig morän. I Götaland och Svealand ligger de flesta växtplatserna i betespräglade äldre bondeskogar som sköts extensivt under lång tid men aldrig varit kalavverkade. I Norrland ligger växtplatserna ofta på norra sidan om älvdalar, i sydvända sluttningar. Sällsynt kan bombmurklor påträffas i unga och till synes triviala granskogsbestånd, men dessa ligger då som regel i direkt anslutning äldre skog där det förekommer bombmurkla. Fruktkroppar uppträder gärna vid öppningar i trädskiktet där snön smälter tidigt. Fruktkropparna anläggs troligen redan under snötäcket och utnyttjar vattnet från den smältande snön för sin tillväxt. Antalet fruktkroppar kan variera starkt mellan olika år beroende på väderleksförhållanden. Bombmurklans mycel bedöms kunna bli mycket gamla och På bombmurklans växtplatser finns ofta andra sällsynta svampar t.ex. fingersvampar, taggsvampar och jordstjärnor.

Ekologisk grupp : Okänd

Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (1)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (1)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (7)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (7)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (46)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (46)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (9)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (9)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (48)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (48)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (47)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (47)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (33)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (33)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (45)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (45)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (78)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (78)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (79)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Skebokvarn, Björkliden. 2015-03-15. (79)
Sarcosoma_globosum_-_bombmurkla,_(VU)_Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15.__(36)
Sarcosoma_globosum_-_bombmurkla,_(VU)_Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15.__(36)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (8)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (8)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (5)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (5)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (6)
Sarcosoma globosum - bombmurkla, (VU) Sweden, Sörmland, Malmköping, Stenstugan. 2015-03-14-15. (6)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (32)
Sarcosoma globosum - Bombmurkla, (VU). Sweden, Sörmland, Malmköping, Karlslund. 2016-04-01. (32)

Spathularia flavida - Spadmurkling

Ekologi :Barr- och blandskog samt fjällbjörkskog. Barrförna. Norrut även på lövförna.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (9)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (9)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (8)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (8)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (10)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (10)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (2)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (2)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (5)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (5)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (3)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (3)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (6)
Spathularia flavida - Spadmurkling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (6)

Tarzetta catinus - Stor blekskål

Ekologi : Lövskog, trädgård, väg-, åker- och dikeskanter. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-09-26.

Tarzetta_catinus_-_Stor_blekskål._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,__Balsberget.__2010-09-07_(4)
Tarzetta_catinus_-_Stor_blekskål._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,__Balsberget.__2010-09-07_(4)
Tarzetta_catinus_-_Stor_blekskål._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,__Balsberget.__2010-09-07_(3)
Tarzetta_catinus_-_Stor_blekskål._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,__Balsberget.__2010-09-07_(3)
Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sporer 18,8 - 20,9 x 11,0 - 13,2 µm .

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sporer 18,8 - 20,9 x 11,0 - 13,2 µm .

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sporer 18,8 - 20,9 x 11,0 - 13,2 µm .

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sporer 18,8 - 20,9 x 11,0 - 13,2 µm .

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sporer 18,8 - 20,9 x 11,0 - 13,2 µm .

Tarzetta catinus - Stor blekskål
Tarzetta catinus - Stor blekskål

Tarzetta catinus - Stor blekskål. Sporer 18,8 - 20,9 x 11,0 - 13,2 µm .

Tarzetta cupularis - Liten blekskål

Ekologi : Skog, helst ädellövskog. Mull- och kalkrik mark. Våren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tarzetta cupularis - Liten blekskå
Tarzetta cupularis - Liten blekskå

Tarzetta cupularis - Liten blekskå. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Tarzetta cupularis - Liten blekskå
Tarzetta cupularis - Liten blekskå

Tarzetta cupularis - Liten blekskå. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Tarzetta cupularis - Liten blekskål
Tarzetta cupularis - Liten blekskål

Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11

Tarzetta cupularis - Liten blekskål
Tarzetta cupularis - Liten blekskål

Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11

Tarzetta cupularis - Liten blekskål
Tarzetta cupularis - Liten blekskål

Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11

Tarzetta cupularis - Liten blekskål
Tarzetta cupularis - Liten blekskål

Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11

Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (20)
Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (20)
Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (21)
Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (21)
Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (22)
Tarzetta cupularis - Liten blekskål. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (22)