top of page

Panellus :

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               4                                  3                            3

Panellus mitis - Vintermussling

Ekologi : Barr- och blandskog. Liggande stammar, grenar och kvistar av barrträd, särskilt gran. Senhösten till vårvintern.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Panellus stipticus - Epålettsvamp

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar och döda grenar av lövträd, helst ek. Kan bilda fruktkroppar alla årstider. Jag har fynd av den på ädelgran!

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page