top of page

Panus conchatus - Broskmussling

Ekologi : Triviallövskog och blandskog. Stubbar, döda stammar och grenar av lövträd, helst björk. Sällan asp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page