Phellinus alni

Ekologi : Lövskog, Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus alni. Sweden, Småland, Visserum, Kafé Engeln. Äppelträd. 2008-11-14. (3)
Phellinus alni. Sweden, Småland, Visserum, Kafé Engeln. Äppelträd. 2008-11-14. (1)
Phellinus alni. Sweden, Småland, Visserum, Kafé Engeln. Äppelträd. 2008-11-14. (2)
Visa mer

Phellinus conchatus - Sälgticka

Ekologi :Löv- och blandskog samt buskmark. Levande och döda stammar av sälg/vide. Sällsynt på andra lövträd. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Backahäll, Sliprännorna. 2008-01-08. (3)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2014-11-09.
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2011-04-29. (4)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-04-24. (3)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2011-04-29. (2)
Phellinus_conchatus_-_Sälgticka.
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-04-24. (4)
Phellinus_conchatus_-_sälgticka._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar._2015-04-26.____(22)
Phellinus_conchatus_-_sälgticka._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar._2015-04-26.____(21)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-04-24. (2)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-12-31. (3)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007-12-31. (2)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2011-04-29. (5)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Backahäll, Sliprännorna. 2008-01-08. (4)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-04-24.
Phellinus_conchatus_-_Sälgticka._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19._
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2011-12-11. (2)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2011-12-11. (1)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-10-17. (3)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-10-17. (2)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-03-19 (2)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-03-19 (3)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar 2010-03-26. (3)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2011-04-29. (1)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Åvarp. 2010-04-24. (1)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Backahäll, Sliprännorna. 2008-01-08. (2)
Phellinus conchatus - Sälgticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar 2010-03-26. (1)
Visa mer

Phellinus chrysoloma - Granticka ((NT). 

Ekologi : Rötsvamp och vednedbrytare som nästan enbart växer på gran. Den är först en svag parasit som skadar levande och döende äldre granar. På död ved övergår den sedan till att leva som nedbrytare (saprofyt). Den förekommer främst i äldre skogar med naturskogskaraktär, liksom i dimensionsavverkade och plockhuggna skogar. Arten växer i samma granskogsmiljöer som kött- och ullticka och många andra ovanliga och rödlistade vedlevande svampar knutna till grannaturskog.

Kännetecken : En relativt liten flerårig ticka med segt korkartade eller trähårda hattar. Dessa är ofta taktegellagda, utbredda och sammanvuxna. Ibland utbildas enskilda hovformiga hattar, ibland växer svampen ut som ett slingrande porlager på undersidan av granlågor med utskjutande hattar på kanterna. De enskilda hattarna är ofta 4–7 cm breda, sällan över 10 cm, och den utskjutande kanten är ofta tunn. Porerna är runda, något kantiga eller labyrintiska, ca 2–3 st. per mm. Porlagret är på unga fruktkroppar senapsfärgat gulbrunt, på äldre mer gråaktigt. Tickans ovansida är på unga exemplar borsthårig och rostbrun–gråbrun, senare ofta med inväxta gröna alger. En snarlik, men mycket större art, är tallticka (P. pini) som bara växer på stammen av gamla levande tallar, ofta högt upp.

Svensk förekomst : Grantickan är knuten till granens naturliga utbredningsområde och den har en tydligt nordlig utbredningstyngdpunkt. I äldre grannaturskog i norra Sverige är den alltjämt en karaktärsart och förhållandevis vanlig. Längre söderut blir den allt mer sällsynt. I Götaland och delar av Svealand är den en god signalart för skyddsvärda granskogsmiljöer. Arten bedöms ha minskat starkt under senare år på grund av skogsavverkningar, då den framför allt växer i äldre granskog med långvarig grankontinuitet. Arten tycks saknas i anlagda granbestånd av produktionskaraktär.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus ferreus - Västlig rostticka

Ekologi : Lövskog, helst ekskog. Liggande stammar och grenar samt döda kvarsittande grenar av ek, sällan hassel, bok, al, björk, apel, ask m.fl. Västlig. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus_chrysoloma_-_Granticka_(NT)
Phellinus chrysoloma - Granticka ((NT). Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11
Phellinus chrysoloma - Granticka ((NT)
Phellinus chrysoloma - Granticka ((NT). Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11
Phellinus chrysoloma - Granticka ((NT)
Phellinus chrysoloma - Granticka ((NT). Norge, Moss, Jeløya. 2018-05-11
Phellinus_chrysoloma_-_Granticka
Phellinus chrysoloma - Granticka. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Phellinus_chrysoloma_-_Granticka
Phellinus chrysoloma - Granticka. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Phellinus_chrysoloma_-_Granticka
Phellinus chrysoloma - Granticka. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Show More
Phellinus ferreus - Västlig rostticka. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Gräshagen. 2011-03-22. (4)
Phellinus ferreus - Västlig rostticka. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Gräshagen. 2011-03-22. (2)
Phellinus ferreus - Västlig rostticka. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Gräshagen. 2011-03-22. (3)
Phellinus ferreus - Västlig rostticka. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Gräshagen. 2011-03-22. (1)
Visa mer

Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). 

Ekologi : Ulltickan är en vednedbrytare som orsakar vitröta. Den växer på grova granlågor med ännu kvarsittande bark i alla typer av grannaturskog. Där den förekommer rikligt kan den någon gång även växa på lågor av tall. På svampens växtplatser förekommer vanligtvis många andra ovanliga och rödlistade vedsvampar, såsom granticka, gränsticka, blackticka, rosenticka, lappticka och rynkskinn.

Kännetecken : En mörkt chokladbrun–rödbrun, flerårig ticka som växer helt utbredd och vidväxt (resupinat). Den bildar en valkformig, mer eller mindre sammanhängande oregelbunden skorpa, ca 1–6 mm tjock. Äldre exemplar kan täcka stora delar av undersidan på granlågor. Tickans ytterkanter och tillväxtpartier består av en slingrande rostbrun, filtad, steril zon utan porer. Konsistensen är segt korkartad. Porerna är runda eller kantiga och mycket små (ca 5–8 st/mm).

Svensk förekomst : En välkänd och lätt identifierbar art som uppmärksammats mycket under senare decenniers naturvärdesinventeringar i barrskog. Den förekommer i stora delar av granens naturliga utbredningsområde från norra Götaland till norra Norrland. I äldre grannaturskog i norra Sverige är den alltjämt en karaktärsart och förhållandevis vanlig. Längre söderut blir den allt mer sällsynt. I Götaland och delar av Svealand är den en god signalart för skyddsvärda granskogsmiljöer. Arten bedöms ha minskat starkt under senare år på grund av skogsavverkningar, då den framför allt växer på lågor i äldre granskog med långvarig grankontinuitet. Arten tycks saknas på lågor i anlagda granbestånd av produktionskaraktär.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (N
Phellinus ferrugineofuscus - Ullticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Show More

Phellinus ferruginosus - Rostticka

Ekologi :Ädellövskog och blandskog. Liggande stammar och grenar, ibland döda, stående stammar av hassel, alm, bok, sälg/vide, ek, al, hägg, ask, asp m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus ferruginosus - Rostticka
Phellinus ferruginosus - Rostticka. Sweden, Skåne, Eslöv, Bosarps Jär. 2018-04-18
Phellinus ferruginosus - Rostticka
Phellinus ferruginosus - Rostticka. Sweden, Skåne, Eslöv, Bosarps Jär. 2018-04-18
Phellinus_ferruginosus_-_Rostticka._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Örups_almskog_2014-12-14._
Phellinus ferruginosus - Rostticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2008-01-16. (2)
Phellinus ferruginosus - Rostticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2008-01-16. (1)
Phellinus ferruginosus - Rostticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2008-01-16. (3)
Phellinus_ferruginosus_-_Rostticka._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Pålsjö_skog._2008-11-02.
Visa mer

Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka

EKOLOGI : Buskmark och havsstrand. Levande och döda, stående/kvarsittande stammar och grenar av havtorn. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barebäcks hamn 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barebäcks hamn 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Rydebäck. 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Rydebäck. 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Rydebäck. 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Rydebäck. 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barebäcks hamn 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Barsebäck, Barebäcks hamn 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Rydebäck. 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka. Sweden, Skåne, Rydebäck. 2019-12-13.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka Sporer 8,0 - 10, 5 x 7,0 - 9,5 µm.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka Sporer 8,0 - 10, 5 x 7,0 - 9,5 µm.
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka
Phellinus hippophaëicola - Havtornsticka Sporer 8,0 - 10, 5 x 7,0 - 9,5 µm.
Show More

Phellinus igniarius - Eldticka

Ekologi : Löv- och blandskog samt park, allé, trädgård m.m. Levande och nyligen döda stammar av lövträd, främst sälg/vide, pil, björk, al, apel och oxel. Även hassel, bok, rönn m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Mörarp, Hässlunda. 2012-10-08. (5)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2009-03-30. (3)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2009-03-30. (2)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (8)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (6)
PPhellinus_igniarius_-_Eldticka._Sweden,_Skåne,_Backhälla,_Sliprännorna._2009-05-09.
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (5)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2009-03-30. (1)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Mörarp, Hässlunda. 2012-10-08. (1)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Mörarp, Hässlunda. 2012-10-08. (6)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (4)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2014-11-09.
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-03-16. (6)
Phellinus_igniarius_-_Eldticka._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm._2015-03-15._
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-03-16. (5)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (1)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (7)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-03-16. (2)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-03-16. (3)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (9)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar.  2010-03-26. (10)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2012-12-18.
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2009-03-30. (4)
Phellinus igniarius - Eldticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2009-03-30. (5)
Visa mer

Phellinus lundelli - Björkeldticka

Ekologi : Löv- och blandskog, bl.a. fjällbjörkskog. Stubbar samt döda, stående och liggande stammar av björk och gråal, sällan hägg, asp, apel, oxel, rönn m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus lundelli - Björkeldticka. Sweden, Småland, Ankarsrum, Fagersand. 2009-09-16. (3)
Phellinus lundelli - Björkeldticka. Sweden, Småland, Ankarsrum, Fagersand. 2009-09-16. (1)
Phellinus lundelli - Björkeldticka. Sweden, Småland, Ankarsrum, Fagersand. 2009-09-16. (2)
Visa mer

Phellinus pini - Tallticka (NT)

Ekologi : Talltickan är en parasitsvamp som orsakar vitröta (ringröta) i veden. Den växer nästan uteslutande på stammen av levande, gammal tall, ofta högt upp vid sår eller grenärr. Enstaka fynd har gjorts på lärk. Fruktkroppar visar sig först på tallar som är ca 100–150 år eller äldre och vanligast uppträder svampen på träd som är över 150 år. Arten förekommer i många olika skogstyper där det finns inslag av gammal tall, ibland även i parker och trädgårdar.

(Kännetecken - En hovformad och trähård, flerårig ticka som växer på stammen av gammal tall. Oftast förekommer bara en eller några få fruktkroppar på varje träd. Tickan är ca 5–20 cm bred och 5–10 cm tjock, mer eller mindre triangulär i tvärsnitt. Hatten är närmast ytterkanten rödbrun och filthårig. Varje år bildas ett nytt porlager utanför (under) det gamla. Porerna är rostbruna, kantiga, ofta utdragna och förhållandevis stora (ca 1–2 st/mm). Gamla fruktkroppar (de kan bli upp till 50 år gamla) är kala, gråsvarta, sprickiga och har ofta påväxt av lavar.

Ekologisk grupp : Parasit

Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Trollskogen. 2010-06-01. (1)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Skåne, Furuboda, Friseboda. 2012-10-27. (3)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Skåne, Furuboda, Friseboda. 2012-10-27. (2)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Skåne, Furuboda, Friseboda. 2012-10-27. (1)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-07. (1)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-07. (2)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Trollskogen. 2010-06-01. (3)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Trollskogen. 2010-06-01. (1)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15.
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (2)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Trollskogen. 2010-06-01. (2)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Skåne, Helsingborg, Hittarp. 2015-01-18. (1)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Trollskogen. 2010-06-01. (2)
Phellinus pini - Tallticka (NT). Sweden, Öland, Byxelkrok, Fagerrör. 2016-10-15. (1)
Visa mer

Phellinus populicola - Stor aspticka (NT).

Ekologi : Svampen växer på levande träd och är i Sverige huvudsakligen känd från asp, men även fynd på poppel förekommer. Den indikerar skyddsvärda biotoper dominerade av asp. Fruktkroppar påträffas vanligen på grova träd, ofta högt upp på stammen eller ända uppe i kronan. Ett angrepp kan ibland ses som en fördjupning eller sprickbildning längsmed stammen. Svampen påträffas där det finns gamla aspar t.ex. i lövbrännor och inom översvämningszonen längs älvar.

Kännetecken : Stor aspticka är en ticka med fleråriga, stora, hovlika, upp till 15 cm breda och lika tjocka fruktkroppar som skjuter ut 5–12 cm. Ovansidan är svart, mot kanten gråare eller brunaktig och har breda tillväxtzoner. Kanten är rundad. Äldre exemplar är ofta övervuxna med mossor. Porerna är runda, kanelbruna till mörkbruna. Den kan förväxlas med eldticka (Phellinus igniarius), som dock sällan växer på asp, och med liten aspticka (Phellinus tremulae), som är mycket vanlig på asp i större delen av landet, men som har smala tillväxtzoner markerade på hattskorpan.

Svensk förekomst : Arten har en vid utbredning i större delen av Sverige från Skåne till Norrbotten. Ett relativt stort antal lokaler är idag kända, men större luckor finns i sydvästra Sverige och i delar av Norrland. Den är känd från övriga Skandinaviska länder, i Norge på relativt många lokaler i östra delen. I Europa är arten spridd i det nordliga och kontinentala området, men finns inte i väst eller syd. Sannolikt är utbredningsbilden dåligt känd p.g.a förväxling med eldtickans många former. Arten är rödlistad i Finland och Polen.

Ekologisk grupp : Parasit

Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka
Phellinus populicola - Stor aspticka. Sweden, Östergötland, Svimmerviken, Västraby. 2020-08-11
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka
Phellinus populicola - Stor aspticka. Sweden, Östergötland, Svimmerviken, Västraby. 2020-08-11
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka
Phellinus populicola - Stor aspticka. Sweden, Östergötland, Svimmerviken, Västraby. 2020-08-11
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Phellinus_populicola_-_Stor_aspticka_(NT
Phellinus populicola - Stor aspticka (NT). Sweden, Hälsingland, Norrala, Brottgrind. 2018-09-07.
Show More

Phellinus punctatus - Kuddticka

Ekologi : Löv- och blandskog, helst hassellund och videsnår. Döende och döda, stående stammar av lövträd, särskilt hassel och vide, mer sällan på rönn, alm, apel, ask, asp, björk m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2011-02-01. (2)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Söderåsen, Grinhusen 2013-04-03. (1)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (1)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Söderåsen, Grinhusen 2013-04-03. (2)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09.
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (4)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (4)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (3)
Phellinus_punctatus_-_Kuddticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2011-04-02.
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (1)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (3)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (2)
Phellinus punctatus - Kuddticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (1)
Visa mer

Phellinus robustus- Ekticka (NT)

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Stammar och grova grenar av levande och döende, ofta gamla, ekar, sällan hassel och syren. Vanligen högt över marken. Vitrötare. Parasit på stammar men även grenar, av levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Påträffas i löv- och blandskog och hagmark. En väl känd och lätt identifierbar art. Mycel och fruktkroppar kan bli mycket långlivade; en fruktkropp från Kinnekulle konstaterades vara 71 år. Fåtal förekomster på varje lokal. Huvudsaklig förekomst finns i sydöstra Sverige. Även om ekbeståndet är i växande bedöms total population i landet ha minskat p.g.a. framförallt generationsglapp i landets ekbestånd och avsaknad av undertryckta och senvuxna träd.

Ekologisk grupp : Parasit

Phellinus_robustus_-_Ekticka
Phellinus robustus - Ekticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Krematoriet. 2019-08-30
Phellinus robustus- Ekticka (NT). Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2017-06-10. (5)
Phellinus robustus- Ekticka (NT). Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2017-06-10. (2)
Phellinus robustus- Ekticka (NT). Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2017-06-10. (4)
Phellinus robustus- Ekticka (NT). Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2017-06-10. (6)
Phellinus_robustus-_Ekticka_(NT)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltingeravinen._2015-03-13.__(4)
Phellinus_robustus-_Ekticka_(NT)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltingeravinen._2015-03-13.__(7)
Phellinus_robustus-_Ekticka_(NT)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltingeravinen._2015-03-13.__(5)
Phellinus robustus- Ekticka (NT). Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2017-06-10. (7)
Phellinus robustus- Ekticka (NT). Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2017-06-10. (3)
Phellinus_robustus-_Ekticka_(NT)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltingeravinen._2015-03-13.__(6)
Phellinus_robustus-_Ekticka_(NT)._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltingeravinen._2015-03-13.__(3)
Visa mer

Phellinus tremulae - Aspticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Vanligen i grenärr på stående, levande stammar av asp. Ibland på nedfallna grenar. Sällsynt på poppel. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus_tremulae_-_Aspticka._Sweden,_Sörmland,_Malmköping,_Henaredalens_naturreservat._2016-03-30.
Phellinus_tremulae_-_Aspticka._Sweden,_Småland,_Omberg,_Stocklycke._2015-03-13.__(2)
Phellinus_tremulae_-_Aspticka._Sweden,_Småland,_Omberg,_Stocklycke._2015-03-13.__(3)
Phellinus tremulae - Aspticka. Sweden, Småland, Nässjö, Fagertofta. 2009-09-16. (2)
Phellinus tremulae - Aspticka. Sweden, Småland, Ankarsrum, Ängen. 2010-11-24. (2)
Phellinus_tremulae_-_Aspticka._Sweden,_Småland,_Omberg,_Stocklycke._2015-03-13.__(4)
Phellinus_tremulae_-_Aspticka._Sweden,_Öland,_Ekerum,_Halltorp._2010-06-01._
Phellinus tremulae - Aspticka. Sweden, Småland, Ankarsrum, Ängen. 2010-11-24. (1)
Visa mer

Phellinus tuberculosus - Plommonticka

Ekologi : Park, trädgård, ädellövskog, bryn och buskmark. Stammar av levande Prunus-arter, särkilt plommon, men även slån och körsbär. Sällsynt på apel och hagtorn. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(4)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(1)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(3)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Lund,_Lyckebacken_2015-02-01._(2)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka.___Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar_2010-05-19._(1)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka.__Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(2)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2008-01-26. (2)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2010-03-26
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka.___Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar_2010-05-19._(2)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka. Substart slån. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (2)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Hässleholm,_Stoby._2012-04-04.__(5)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka.__Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(3)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Hässleholm,_Stoby._2012-04-04.__(8)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Vallåkra,_Borgens_NRV._2016-02-19.
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka._Sweden,_Skåne,_Hässleholm,_Stoby._2012-04-04.__(3)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka.__Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(4)
Phellinus_tuberculosus_-_Plommonticka.__Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(5)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka. Substart slån. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (4)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka. Substart slån. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (3)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka. Substart slån. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (1)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2008-01-26. (3)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (2)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (1)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (3)
Phellinus tuberculosus - Plommonticka.  Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2008-01-26. (1)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan