Phlebia centrifuga - Rynkskinn (VU). 

Kännetecken : Rynkskinn är en skinnsvamp med vidväxta, ettåriga, upp till flera meter långa, skinnlika och till konsistensen segt vaxartade fruktkroppar, som visa sig på hösten. Fruktkroppens yta är rynkad och försedd med små, tätt sittande papiller, oftast i radiära mönster. Kanten är ofta trådigt fransig. Färska exemplar är först vita, sedan ljust ockrafärgade. Torra exemplar är rödbruna och fläckiga. Även knölgrynna (Phlebia femsioensis), strandgröppa (Phlebia lindtneri) och dallergröppa (Phlebia tremellosa) har rynkade fruktkroppar med likartad konsistens. De båda förra arterna skiljer sig genom närvaro av cystider. Den senare skiljs lättast på sporerna som hos rynksiknn är smalt elliptiska, hos dallergröppa smalt korvlika.

Ekologi : Arten förekommer i olikåldriga, örtrika, under lång tid orörda barrskogar. Den växer på grova lågor av gran, som den behöver kontinuerlig tillgång till. Arten är en god indikator på skog med hög biodiversitet.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia centrifuga - Rynkskinn (VU)
Phlebia centrifuga - Rynkskinn (VU). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Phlebia centrifuga - Rynkskinn (VU)
Phlebia centrifuga - Rynkskinn (VU). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Show More

Phlebia radiata - Ribbgrynna

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan gran- och tallskog. Bark och naken ved på stubbar, liggande stammar, grenar av döda lövträd. Sällsynt på gran och tall. Fuktig mark. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (3)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24. (1)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (4)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (1)
Phlebia_radiata_-_Ribbgrynna._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-12-19._(2)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP,  Kopparhatten. 2009-11-10. (1)
Phlebia_radiata_-_Ribbgrynna._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-12-19._(1)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24. (3)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP,  Kopparhatten. 2009-11-10. (2)
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24. (2)
Phlebia radiata - Ribbgrynna.  Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-01-24. (1)
Phlebia_radiata_-_Ribbgrynna._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-12-19._(3)
Phlebia_radiata_-_Ribbgrynna._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåverödsdammen._2013-11-03_
Phlebia radiata - Ribbgrynna. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP,  Kopparhatten. 2009-11-20. (5)
Phlebia_radiata_-_Ribbgrynna._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-23._(4)
Visa mer

Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn (NT) 

EKOLOGI : Lövskog. Sällan barrskog. Murken ved och vedrester av lövträd, sällan barrträd. På stammar och grenar. Fuktig mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sweden Skåne Laröd, Pilhult-Larödskogen. 2020-07-25
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sporer, 5,5 - 7,0 x 3,0 - 3,5 µm
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Sporer, 5,5 - 7,0 x 3,0 - 3,5 µm
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Leptocystider, upp till 75 x 8,0 µm
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Leptocystider, upp till 75 x 8,0 µm
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Leptocystider, upp till 75 x 8,0 µm
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Leptocystider, upp till 75 x 8,0 µm
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Leptocystider, upp till 75 x 8,0 µm
Phlebia_subochracea_-_Kärrvaxskinn
Phlebia subochracea - Kärrvaxskinn. Leptocystider, upp till 75 x 8,0 µm
Show More

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan